Svensk-Fransk oversettelse av förändra

Oversettelse av ordet förändra fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

förändra på fransk

förändra
meningverb amener à, convertir
  ändraverb changer, modifier, remanier
Synonymer for förändra
Synonymer for förändra
Avledede ord av förändra
Eksempler med oversettelse
Jag vill förändra världen.
Liknende ord

 
 

förändra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) förändraförändrandeförändrat
Indikativ
1. Presens
jagförändrar
duförändrar
hanförändrar
viförändrar
niförändrar
deförändrar
8. Presens perfektum
jaghar förändrat
duhar förändrat
hanhar förändrat
vihar förändrat
nihar förändrat
dehar förändrat
2. Preteritum (Fortid)
jagförändrade
duförändrade
hanförändrade
viförändrade
niförändrade
deförändrade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade förändrat
duhade förändrat
hanhade förändrat
vihade förändrat
nihade förändrat
dehade förändrat
4a. Presens futurum
jagskall förändra
duskall förändra
hanskall förändra
viskall förändra
niskall förändra
deskall förändra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha förändrat
duskall ha förändrat
hanskall ha förändrat
viskall ha förändrat
niskall ha förändrat
deskall ha förändrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förändra
dukommer att förändra
hankommer att förändra
vikommer att förändra
nikommer att förändra
dekommer att förändra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förändrat
dukommer att ha förändrat
hankommer att ha förändrat
vikommer att ha förändrat
nikommer att ha förändrat
dekommer att ha förändrat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle förändra
duskulle förändra
hanskulle förändra
viskulle förändra
niskulle förändra
deskulle förändra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha förändrat
duskulle ha förändrat
hanskulle ha förändrat
viskulle ha förändrat
niskulle ha förändrat
deskulle ha förändrat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå förändra
dumå förändra
hanmå förändra
vimå förändra
nimå förändra
demå förändra
13.Present perfect
jagmå ha förändrat
dumå ha förändrat
hanmå ha förändrat
vimå ha förändrat
nimå ha förändrat
demå ha förändrat
Imperativ
Bekreftende
duförändra
viLåt oss förändra
niförändra
Nektende
duförändra inte
niförändra inte
Dine siste søk