Svensk-Fransk oversettelse av fördärva

Oversettelse av ordet fördärva fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fördärva på fransk

fördärva
välbehagverb gâcher, gâter
  föroreningverb contaminer, corrompre, souiller, polluer
  moralverb avilir, ravaler
  moraliskt uppförandeverb dépraver, pervertir
  situationverb gâcher, gâter
  kulinariskverb manquer, rater
  förfuskaverb gâter, bousiller, massacrer, ruiner
  förstöraverb détruire, ruiner, démolir
  demoraliseraverb démoraliser, décourager, déprimer
Synonymer for fördärva
Synonymer for fördärva
Avledede ord av fördärva
Liknende ord

 
 

fördärva som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) fördärvafördärvandefördärvat
Indikativ
1. Presens
jagfördärvar
dufördärvar
hanfördärvar
vifördärvar
nifördärvar
defördärvar
8. Presens perfektum
jaghar fördärvat
duhar fördärvat
hanhar fördärvat
vihar fördärvat
nihar fördärvat
dehar fördärvat
2. Preteritum (Fortid)
jagfördärvade
dufördärvade
hanfördärvade
vifördärvade
nifördärvade
defördärvade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade fördärvat
duhade fördärvat
hanhade fördärvat
vihade fördärvat
nihade fördärvat
dehade fördärvat
4a. Presens futurum
jagskall fördärva
duskall fördärva
hanskall fördärva
viskall fördärva
niskall fördärva
deskall fördärva
11a. Preteritum futurum
jagskall ha fördärvat
duskall ha fördärvat
hanskall ha fördärvat
viskall ha fördärvat
niskall ha fördärvat
deskall ha fördärvat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fördärva
dukommer att fördärva
hankommer att fördärva
vikommer att fördärva
nikommer att fördärva
dekommer att fördärva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fördärvat
dukommer att ha fördärvat
hankommer att ha fördärvat
vikommer att ha fördärvat
nikommer att ha fördärvat
dekommer att ha fördärvat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle fördärva
duskulle fördärva
hanskulle fördärva
viskulle fördärva
niskulle fördärva
deskulle fördärva
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha fördärvat
duskulle ha fördärvat
hanskulle ha fördärvat
viskulle ha fördärvat
niskulle ha fördärvat
deskulle ha fördärvat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå fördärva
dumå fördärva
hanmå fördärva
vimå fördärva
nimå fördärva
demå fördärva
13.Present perfect
jagmå ha fördärvat
dumå ha fördärvat
hanmå ha fördärvat
vimå ha fördärvat
nimå ha fördärvat
demå ha fördärvat
Imperativ
Bekreftende
dufördärva
viLåt oss fördärva
nifördärva
Nektende
dufördärva inte
nifördärva inte
Dine siste søk