Svensk-Fransk oversettelse av mätta

Oversettelse av ordet mätta fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mätta på fransk

mätta
hungerverb satisfaire, apaiser, calmer
  önskningverb satisfaire, contenter
  tillfredsställelseverb assouvir, rassasier
  kemiverb saturer
Synonymer for mätta
Synonymer for mätta
Avledede ord av mätta
Liknende ord

 
 

mätta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) mättamättandemättat
Indikativ
1. Presens
jagmättar
dumättar
hanmättar
vimättar
nimättar
demättar
8. Presens perfektum
jaghar mättat
duhar mättat
hanhar mättat
vihar mättat
nihar mättat
dehar mättat
2. Preteritum (Fortid)
jagmättade
dumättade
hanmättade
vimättade
nimättade
demättade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade mättat
duhade mättat
hanhade mättat
vihade mättat
nihade mättat
dehade mättat
4a. Presens futurum
jagskall mätta
duskall mätta
hanskall mätta
viskall mätta
niskall mätta
deskall mätta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha mättat
duskall ha mättat
hanskall ha mättat
viskall ha mättat
niskall ha mättat
deskall ha mättat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att mätta
dukommer att mätta
hankommer att mätta
vikommer att mätta
nikommer att mätta
dekommer att mätta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha mättat
dukommer att ha mättat
hankommer att ha mättat
vikommer att ha mättat
nikommer att ha mättat
dekommer att ha mättat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle mätta
duskulle mätta
hanskulle mätta
viskulle mätta
niskulle mätta
deskulle mätta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha mättat
duskulle ha mättat
hanskulle ha mättat
viskulle ha mättat
niskulle ha mättat
deskulle ha mättat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå mätta
dumå mätta
hanmå mätta
vimå mätta
nimå mätta
demå mätta
13.Present perfect
jagmå ha mättat
dumå ha mättat
hanmå ha mättat
vimå ha mättat
nimå ha mättat
demå ha mättat
Imperativ
Bekreftende
dumätta
viLåt oss mätta
nimätta
Nektende
dumätta inte
nimätta inte
Dine siste søk