Svensk-Fransk oversettelse av motivera

Oversettelse av ordet motivera fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motivera på fransk

motivera
aktionverb motiver
  personverb pousser, inciter à
Synonymer for motivera
Synonymer for motivera
Avledede ord av motivera
Liknende ord

 
 

motivera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) motiveramotiverandemotiverat
Indikativ
1. Presens
jagmotiverar
dumotiverar
hanmotiverar
vimotiverar
nimotiverar
demotiverar
8. Presens perfektum
jaghar motiverat
duhar motiverat
hanhar motiverat
vihar motiverat
nihar motiverat
dehar motiverat
2. Preteritum (Fortid)
jagmotiverade
dumotiverade
hanmotiverade
vimotiverade
nimotiverade
demotiverade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade motiverat
duhade motiverat
hanhade motiverat
vihade motiverat
nihade motiverat
dehade motiverat
4a. Presens futurum
jagskall motivera
duskall motivera
hanskall motivera
viskall motivera
niskall motivera
deskall motivera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha motiverat
duskall ha motiverat
hanskall ha motiverat
viskall ha motiverat
niskall ha motiverat
deskall ha motiverat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att motivera
dukommer att motivera
hankommer att motivera
vikommer att motivera
nikommer att motivera
dekommer att motivera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha motiverat
dukommer att ha motiverat
hankommer att ha motiverat
vikommer att ha motiverat
nikommer att ha motiverat
dekommer att ha motiverat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle motivera
duskulle motivera
hanskulle motivera
viskulle motivera
niskulle motivera
deskulle motivera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha motiverat
duskulle ha motiverat
hanskulle ha motiverat
viskulle ha motiverat
niskulle ha motiverat
deskulle ha motiverat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå motivera
dumå motivera
hanmå motivera
vimå motivera
nimå motivera
demå motivera
13.Present perfect
jagmå ha motiverat
dumå ha motiverat
hanmå ha motiverat
vimå ha motiverat
nimå ha motiverat
demå ha motiverat
Imperativ
Bekreftende
dumotivera
viLåt oss motivera
nimotivera
Nektende
dumotivera inte
nimotivera inte
Dine siste søk