Svensk-Fransk oversettelse av släcka

Oversettelse av ordet släcka fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

släcka på fransk

släcka
törstverb étancher
  cigarrettverb écraser
  eldverb éteindre en battant, éteindre
  ljusverb éteindre
Synonymer for släcka
Synonymer for släcka
Avledede ord av släcka
Liknende ord

 
 

släcka som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) släckasläckandesläckt
Indikativ
1. Presens
jagsläcker
dusläcker
hansläcker
visläcker
nisläcker
desläcker
8. Presens perfektum
jaghar släckt
duhar släckt
hanhar släckt
vihar släckt
nihar släckt
dehar släckt
2. Preteritum (Fortid)
jagsläckte
dusläckte
hansläckte
visläckte
nisläckte
desläckte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade släckt
duhade släckt
hanhade släckt
vihade släckt
nihade släckt
dehade släckt
4a. Presens futurum
jagskall släcka
duskall släcka
hanskall släcka
viskall släcka
niskall släcka
deskall släcka
11a. Preteritum futurum
jagskall ha släckt
duskall ha släckt
hanskall ha släckt
viskall ha släckt
niskall ha släckt
deskall ha släckt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att släcka
dukommer att släcka
hankommer att släcka
vikommer att släcka
nikommer att släcka
dekommer att släcka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha släckt
dukommer att ha släckt
hankommer att ha släckt
vikommer att ha släckt
nikommer att ha släckt
dekommer att ha släckt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle släcka
duskulle släcka
hanskulle släcka
viskulle släcka
niskulle släcka
deskulle släcka
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha släckt
duskulle ha släckt
hanskulle ha släckt
viskulle ha släckt
niskulle ha släckt
deskulle ha släckt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå släcka
dumå släcka
hanmå släcka
vimå släcka
nimå släcka
demå släcka
13.Present perfect
jagmå ha släckt
dumå ha släckt
hanmå ha släckt
vimå ha släckt
nimå ha släckt
demå ha släckt
Imperativ
Bekreftende
dusläck
viLåt oss släcka
nisläck
Nektende
dusläck inte
nisläck inte
Dine siste søk