Svensk-Fransk oversettelse av tillfredsställa

Oversettelse av ordet tillfredsställa fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tillfredsställa på fransk

tillfredsställa
önskningverb satisfaire, contenter
  fordranverb satisfaire, répondre à
  tillfredsställelseverb satisfaire, assouvir, plaire à, contenter
  personverb satisfaire
Synonymer for tillfredsställa
Synonymer for tillfredsställa
Avledede ord av tillfredsställa
Liknende ord

 
 

tillfredsställa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) tillfredsställatillfredsställandetillfredsställt
Indikativ
1. Presens
jagtillfredsställer
dutillfredsställer
hantillfredsställer
vitillfredsställer
nitillfredsställer
detillfredsställer
8. Presens perfektum
jaghar tillfredsställt
duhar tillfredsställt
hanhar tillfredsställt
vihar tillfredsställt
nihar tillfredsställt
dehar tillfredsställt
2. Preteritum (Fortid)
jagtillfredsställde
dutillfredsställde
hantillfredsställde
vitillfredsställde
nitillfredsställde
detillfredsställde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade tillfredsställt
duhade tillfredsställt
hanhade tillfredsställt
vihade tillfredsställt
nihade tillfredsställt
dehade tillfredsställt
4a. Presens futurum
jagskall tillfredsställa
duskall tillfredsställa
hanskall tillfredsställa
viskall tillfredsställa
niskall tillfredsställa
deskall tillfredsställa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha tillfredsställt
duskall ha tillfredsställt
hanskall ha tillfredsställt
viskall ha tillfredsställt
niskall ha tillfredsställt
deskall ha tillfredsställt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tillfredsställa
dukommer att tillfredsställa
hankommer att tillfredsställa
vikommer att tillfredsställa
nikommer att tillfredsställa
dekommer att tillfredsställa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha tillfredsställt
dukommer att ha tillfredsställt
hankommer att ha tillfredsställt
vikommer att ha tillfredsställt
nikommer att ha tillfredsställt
dekommer att ha tillfredsställt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle tillfredsställa
duskulle tillfredsställa
hanskulle tillfredsställa
viskulle tillfredsställa
niskulle tillfredsställa
deskulle tillfredsställa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha tillfredsställt
duskulle ha tillfredsställt
hanskulle ha tillfredsställt
viskulle ha tillfredsställt
niskulle ha tillfredsställt
deskulle ha tillfredsställt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå tillfredsställa
dumå tillfredsställa
hanmå tillfredsställa
vimå tillfredsställa
nimå tillfredsställa
demå tillfredsställa
13.Present perfect
jagmå ha tillfredsställt
dumå ha tillfredsställt
hanmå ha tillfredsställt
vimå ha tillfredsställt
nimå ha tillfredsställt
demå ha tillfredsställt
Imperativ
Bekreftende
dutillfredsställ
viLåt oss tillfredsställa
nitillfredsställ
Nektende
dutillfredsställ inte
nitillfredsställ inte
Dine siste søk