Svensk-Fransk oversettelse av utöva

Oversettelse av ordet utöva fra svensk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utöva på fransk

utöva
skicklighetverb employer, faire usage de
  yrkeverb pratiquer
  övaverb exercer, user de, pratiquer
Synonymer for utöva
Synonymer for utöva
Avledede ord av utöva
Liknende ord

 
 

utöva som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) utövautövandeutövat
Indikativ
1. Presens
jagutövar
duutövar
hanutövar
viutövar
niutövar
deutövar
8. Presens perfektum
jaghar utövat
duhar utövat
hanhar utövat
vihar utövat
nihar utövat
dehar utövat
2. Preteritum (Fortid)
jagutövade
duutövade
hanutövade
viutövade
niutövade
deutövade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade utövat
duhade utövat
hanhade utövat
vihade utövat
nihade utövat
dehade utövat
4a. Presens futurum
jagskall utöva
duskall utöva
hanskall utöva
viskall utöva
niskall utöva
deskall utöva
11a. Preteritum futurum
jagskall ha utövat
duskall ha utövat
hanskall ha utövat
viskall ha utövat
niskall ha utövat
deskall ha utövat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att utöva
dukommer att utöva
hankommer att utöva
vikommer att utöva
nikommer att utöva
dekommer att utöva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha utövat
dukommer att ha utövat
hankommer att ha utövat
vikommer att ha utövat
nikommer att ha utövat
dekommer att ha utövat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle utöva
duskulle utöva
hanskulle utöva
viskulle utöva
niskulle utöva
deskulle utöva
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha utövat
duskulle ha utövat
hanskulle ha utövat
viskulle ha utövat
niskulle ha utövat
deskulle ha utövat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå utöva
dumå utöva
hanmå utöva
vimå utöva
nimå utöva
demå utöva
13.Present perfect
jagmå ha utövat
dumå ha utövat
hanmå ha utövat
vimå ha utövat
nimå ha utövat
demå ha utövat
Imperativ
Bekreftende
duutöva
viLåt oss utöva
niutöva
Nektende
duutöva inte
niutöva inte
Dine siste søk