Svensk-Italiensk oversettelse av anstränga

 
 

anstränga som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) ansträngaansträngandeansträngt
Indikativ
1. Presens
jaganstränger
duanstränger
hananstränger
vianstränger
nianstränger
deanstränger
8. Presens perfektum
jaghar ansträngt
duhar ansträngt
hanhar ansträngt
vihar ansträngt
nihar ansträngt
dehar ansträngt
2. Preteritum (Fortid)
jagansträngde
duansträngde
hanansträngde
viansträngde
niansträngde
deansträngde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade ansträngt
duhade ansträngt
hanhade ansträngt
vihade ansträngt
nihade ansträngt
dehade ansträngt
4a. Presens futurum
jagskall anstränga
duskall anstränga
hanskall anstränga
viskall anstränga
niskall anstränga
deskall anstränga
11a. Preteritum futurum
jagskall ha ansträngt
duskall ha ansträngt
hanskall ha ansträngt
viskall ha ansträngt
niskall ha ansträngt
deskall ha ansträngt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att anstränga
dukommer att anstränga
hankommer att anstränga
vikommer att anstränga
nikommer att anstränga
dekommer att anstränga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha ansträngt
dukommer att ha ansträngt
hankommer att ha ansträngt
vikommer att ha ansträngt
nikommer att ha ansträngt
dekommer att ha ansträngt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle anstränga
duskulle anstränga
hanskulle anstränga
viskulle anstränga
niskulle anstränga
deskulle anstränga
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha ansträngt
duskulle ha ansträngt
hanskulle ha ansträngt
viskulle ha ansträngt
niskulle ha ansträngt
deskulle ha ansträngt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå anstränga
dumå anstränga
hanmå anstränga
vimå anstränga
nimå anstränga
demå anstränga
13.Present perfect
jagmå ha ansträngt
dumå ha ansträngt
hanmå ha ansträngt
vimå ha ansträngt
nimå ha ansträngt
demå ha ansträngt
Imperativ
Bekreftende
duansträng
viLåt oss anstränga
niansträng
Nektende
duansträng inte
niansträng inte
Dine siste søk