Svensk-Italiensk oversettelse av bekänna

Oversettelse av ordet bekänna fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bekänna på italiensk

bekänna
skuldkänslaverb ammettere, confessare, riconoscere
  sanningverb confessare
Synonymer for bekänna
Synonymer for bekänna
Avledede ord av bekänna
Liknende ord

 
 

bekänna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) bekännabekännandebekänt
Indikativ
1. Presens
jagbekänner
dubekänner
hanbekänner
vibekänner
nibekänner
debekänner
8. Presens perfektum
jaghar bekänt
duhar bekänt
hanhar bekänt
vihar bekänt
nihar bekänt
dehar bekänt
2. Preteritum (Fortid)
jagbekände
dubekände
hanbekände
vibekände
nibekände
debekände
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade bekänt
duhade bekänt
hanhade bekänt
vihade bekänt
nihade bekänt
dehade bekänt
4a. Presens futurum
jagskall bekänna
duskall bekänna
hanskall bekänna
viskall bekänna
niskall bekänna
deskall bekänna
11a. Preteritum futurum
jagskall ha bekänt
duskall ha bekänt
hanskall ha bekänt
viskall ha bekänt
niskall ha bekänt
deskall ha bekänt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att bekänna
dukommer att bekänna
hankommer att bekänna
vikommer att bekänna
nikommer att bekänna
dekommer att bekänna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha bekänt
dukommer att ha bekänt
hankommer att ha bekänt
vikommer att ha bekänt
nikommer att ha bekänt
dekommer att ha bekänt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle bekänna
duskulle bekänna
hanskulle bekänna
viskulle bekänna
niskulle bekänna
deskulle bekänna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha bekänt
duskulle ha bekänt
hanskulle ha bekänt
viskulle ha bekänt
niskulle ha bekänt
deskulle ha bekänt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå bekänna
dumå bekänna
hanmå bekänna
vimå bekänna
nimå bekänna
demå bekänna
13.Present perfect
jagmå ha bekänt
dumå ha bekänt
hanmå ha bekänt
vimå ha bekänt
nimå ha bekänt
demå ha bekänt
Imperativ
Bekreftende
dubekänn
viLåt oss bekänna
nibekänn
Nektende
dubekänn inte
nibekänn inte
Dine siste søk