Svensk-Italiensk oversettelse av granska

Oversettelse av ordet granska fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

granska på italiensk

granska
lantmätningverb ispezionare, esaminare
  apparatverb controllare, verificare
  angelägenhetverb studiare a fondo, esaminare, analizzare
  dokumentverb rivedere
  undersökaverb esaminare, esplorare, approfondire
Synonymer for granska
Synonymer for granska
Avledede ord av granska
Liknende ord

 
 

granska som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) granskagranskandegranskat
Indikativ
1. Presens
jaggranskar
dugranskar
hangranskar
vigranskar
nigranskar
degranskar
8. Presens perfektum
jaghar granskat
duhar granskat
hanhar granskat
vihar granskat
nihar granskat
dehar granskat
2. Preteritum (Fortid)
jaggranskade
dugranskade
hangranskade
vigranskade
nigranskade
degranskade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade granskat
duhade granskat
hanhade granskat
vihade granskat
nihade granskat
dehade granskat
4a. Presens futurum
jagskall granska
duskall granska
hanskall granska
viskall granska
niskall granska
deskall granska
11a. Preteritum futurum
jagskall ha granskat
duskall ha granskat
hanskall ha granskat
viskall ha granskat
niskall ha granskat
deskall ha granskat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att granska
dukommer att granska
hankommer att granska
vikommer att granska
nikommer att granska
dekommer att granska
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha granskat
dukommer att ha granskat
hankommer att ha granskat
vikommer att ha granskat
nikommer att ha granskat
dekommer att ha granskat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle granska
duskulle granska
hanskulle granska
viskulle granska
niskulle granska
deskulle granska
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha granskat
duskulle ha granskat
hanskulle ha granskat
viskulle ha granskat
niskulle ha granskat
deskulle ha granskat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå granska
dumå granska
hanmå granska
vimå granska
nimå granska
demå granska
13.Present perfect
jagmå ha granskat
dumå ha granskat
hanmå ha granskat
vimå ha granskat
nimå ha granskat
demå ha granskat
Imperativ
Bekreftende
dugranska
viLåt oss granska
nigranska
Nektende
dugranska inte
nigranska inte
Dine siste søk