Svensk-Italiensk oversettelse av mumla

Oversettelse av ordet mumla fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mumla på italiensk

mumla
rösterverb borbottare, bofonchiare, mormorare
  prataverb mormorare, bisbigliare
  vredeverb borbottare, brontolare
  ljudverb mormorare
Synonymer for mumla
Synonymer for mumla
Avledede ord av mumla
Liknende ord

 
 

mumla som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) mumlamumlandemumlat
Indikativ
1. Presens
jagmumlar
dumumlar
hanmumlar
vimumlar
nimumlar
demumlar
8. Presens perfektum
jaghar mumlat
duhar mumlat
hanhar mumlat
vihar mumlat
nihar mumlat
dehar mumlat
2. Preteritum (Fortid)
jagmumlade
dumumlade
hanmumlade
vimumlade
nimumlade
demumlade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade mumlat
duhade mumlat
hanhade mumlat
vihade mumlat
nihade mumlat
dehade mumlat
4a. Presens futurum
jagskall mumla
duskall mumla
hanskall mumla
viskall mumla
niskall mumla
deskall mumla
11a. Preteritum futurum
jagskall ha mumlat
duskall ha mumlat
hanskall ha mumlat
viskall ha mumlat
niskall ha mumlat
deskall ha mumlat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att mumla
dukommer att mumla
hankommer att mumla
vikommer att mumla
nikommer att mumla
dekommer att mumla
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha mumlat
dukommer att ha mumlat
hankommer att ha mumlat
vikommer att ha mumlat
nikommer att ha mumlat
dekommer att ha mumlat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle mumla
duskulle mumla
hanskulle mumla
viskulle mumla
niskulle mumla
deskulle mumla
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha mumlat
duskulle ha mumlat
hanskulle ha mumlat
viskulle ha mumlat
niskulle ha mumlat
deskulle ha mumlat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå mumla
dumå mumla
hanmå mumla
vimå mumla
nimå mumla
demå mumla
13.Present perfect
jagmå ha mumlat
dumå ha mumlat
hanmå ha mumlat
vimå ha mumlat
nimå ha mumlat
demå ha mumlat
Imperativ
Bekreftende
dumumla
viLåt oss mumla
nimumla
Nektende
dumumla inte
nimumla inte
Dine siste søk