Svensk-Italiensk oversettelse av neka

Oversettelse av ordet neka fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

neka på italiensk

neka
vägraverb negare, rifiutare
Synonymer for neka
Synonymer for neka
Avledede ord av neka
Anagram av neka
Liknende ord

 
 

neka som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) nekanekandenekat
Indikativ
1. Presens
jagnekar
dunekar
hannekar
vinekar
ninekar
denekar
8. Presens perfektum
jaghar nekat
duhar nekat
hanhar nekat
vihar nekat
nihar nekat
dehar nekat
2. Preteritum (Fortid)
jagnekade
dunekade
hannekade
vinekade
ninekade
denekade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade nekat
duhade nekat
hanhade nekat
vihade nekat
nihade nekat
dehade nekat
4a. Presens futurum
jagskall neka
duskall neka
hanskall neka
viskall neka
niskall neka
deskall neka
11a. Preteritum futurum
jagskall ha nekat
duskall ha nekat
hanskall ha nekat
viskall ha nekat
niskall ha nekat
deskall ha nekat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att neka
dukommer att neka
hankommer att neka
vikommer att neka
nikommer att neka
dekommer att neka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nekat
dukommer att ha nekat
hankommer att ha nekat
vikommer att ha nekat
nikommer att ha nekat
dekommer att ha nekat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle neka
duskulle neka
hanskulle neka
viskulle neka
niskulle neka
deskulle neka
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha nekat
duskulle ha nekat
hanskulle ha nekat
viskulle ha nekat
niskulle ha nekat
deskulle ha nekat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå neka
dumå neka
hanmå neka
vimå neka
nimå neka
demå neka
13.Present perfect
jagmå ha nekat
dumå ha nekat
hanmå ha nekat
vimå ha nekat
nimå ha nekat
demå ha nekat
Imperativ
Bekreftende
duneka
viLåt oss neka
nineka
Nektende
duneka inte
nineka inte
Dine siste søk