Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord paradera. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

paradera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) paraderaparaderandeparaderat
Indikativ
1. Presens
jagparaderar
duparaderar
hanparaderar
viparaderar
niparaderar
deparaderar
8. Presens perfektum
jaghar paraderat
duhar paraderat
hanhar paraderat
vihar paraderat
nihar paraderat
dehar paraderat
2. Preteritum (Fortid)
jagparaderade
duparaderade
hanparaderade
viparaderade
niparaderade
deparaderade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade paraderat
duhade paraderat
hanhade paraderat
vihade paraderat
nihade paraderat
dehade paraderat
4a. Presens futurum
jagskall paradera
duskall paradera
hanskall paradera
viskall paradera
niskall paradera
deskall paradera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha paraderat
duskall ha paraderat
hanskall ha paraderat
viskall ha paraderat
niskall ha paraderat
deskall ha paraderat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att paradera
dukommer att paradera
hankommer att paradera
vikommer att paradera
nikommer att paradera
dekommer att paradera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha paraderat
dukommer att ha paraderat
hankommer att ha paraderat
vikommer att ha paraderat
nikommer att ha paraderat
dekommer att ha paraderat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle paradera
duskulle paradera
hanskulle paradera
viskulle paradera
niskulle paradera
deskulle paradera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha paraderat
duskulle ha paraderat
hanskulle ha paraderat
viskulle ha paraderat
niskulle ha paraderat
deskulle ha paraderat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå paradera
dumå paradera
hanmå paradera
vimå paradera
nimå paradera
demå paradera
13.Present perfect
jagmå ha paraderat
dumå ha paraderat
hanmå ha paraderat
vimå ha paraderat
nimå ha paraderat
demå ha paraderat
Imperativ
Bekreftende
duparadera
viLåt oss paradera
niparadera
Nektende
duparadera inte
niparadera inte