Svensk-Italiensk oversettelse av pröva

Oversettelse av ordet pröva fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pröva på italiensk

pröva
apparatverb controllare, verificare
  provaverb provare, saggiare, mettere alla prova
Synonymer for pröva
Synonymer for pröva
Avledede ord av pröva
Liknende ord

 
 

pröva som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) prövaprövandeprövat
Indikativ
1. Presens
jagprövar
duprövar
hanprövar
viprövar
niprövar
deprövar
8. Presens perfektum
jaghar prövat
duhar prövat
hanhar prövat
vihar prövat
nihar prövat
dehar prövat
2. Preteritum (Fortid)
jagprövade
duprövade
hanprövade
viprövade
niprövade
deprövade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade prövat
duhade prövat
hanhade prövat
vihade prövat
nihade prövat
dehade prövat
4a. Presens futurum
jagskall pröva
duskall pröva
hanskall pröva
viskall pröva
niskall pröva
deskall pröva
11a. Preteritum futurum
jagskall ha prövat
duskall ha prövat
hanskall ha prövat
viskall ha prövat
niskall ha prövat
deskall ha prövat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att pröva
dukommer att pröva
hankommer att pröva
vikommer att pröva
nikommer att pröva
dekommer att pröva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha prövat
dukommer att ha prövat
hankommer att ha prövat
vikommer att ha prövat
nikommer att ha prövat
dekommer att ha prövat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle pröva
duskulle pröva
hanskulle pröva
viskulle pröva
niskulle pröva
deskulle pröva
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha prövat
duskulle ha prövat
hanskulle ha prövat
viskulle ha prövat
niskulle ha prövat
deskulle ha prövat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå pröva
dumå pröva
hanmå pröva
vimå pröva
nimå pröva
demå pröva
13.Present perfect
jagmå ha prövat
dumå ha prövat
hanmå ha prövat
vimå ha prövat
nimå ha prövat
demå ha prövat
Imperativ
Bekreftende
dupröva
viLåt oss pröva
nipröva
Nektende
dupröva inte
nipröva inte
Dine siste søk