Svensk-Italiensk oversettelse av putsa

Oversettelse av ordet putsa fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

putsa på italiensk

putsa
skorverb lucidare
  konstruktionverb intonacare
  ornitologiverb lisciarsi col becco
Synonymer for putsa
Synonymer for putsa
Avledede ord av putsa
Anagram av putsa
Liknende ord

 
 

putsa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) putsaputsandeputsat
Indikativ
1. Presens
jagputsar
duputsar
hanputsar
viputsar
niputsar
deputsar
8. Presens perfektum
jaghar putsat
duhar putsat
hanhar putsat
vihar putsat
nihar putsat
dehar putsat
2. Preteritum (Fortid)
jagputsade
duputsade
hanputsade
viputsade
niputsade
deputsade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade putsat
duhade putsat
hanhade putsat
vihade putsat
nihade putsat
dehade putsat
4a. Presens futurum
jagskall putsa
duskall putsa
hanskall putsa
viskall putsa
niskall putsa
deskall putsa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha putsat
duskall ha putsat
hanskall ha putsat
viskall ha putsat
niskall ha putsat
deskall ha putsat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att putsa
dukommer att putsa
hankommer att putsa
vikommer att putsa
nikommer att putsa
dekommer att putsa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha putsat
dukommer att ha putsat
hankommer att ha putsat
vikommer att ha putsat
nikommer att ha putsat
dekommer att ha putsat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle putsa
duskulle putsa
hanskulle putsa
viskulle putsa
niskulle putsa
deskulle putsa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha putsat
duskulle ha putsat
hanskulle ha putsat
viskulle ha putsat
niskulle ha putsat
deskulle ha putsat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå putsa
dumå putsa
hanmå putsa
vimå putsa
nimå putsa
demå putsa
13.Present perfect
jagmå ha putsat
dumå ha putsat
hanmå ha putsat
vimå ha putsat
nimå ha putsat
demå ha putsat
Imperativ
Bekreftende
duputsa
viLåt oss putsa
niputsa
Nektende
duputsa inte
niputsa inte
Dine siste søk