Svensk-Italiensk oversettelse av tro

Oversettelse av ordet tro fra svensk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tro på italiensk

tro
religionsubst. fede [f]
  förväntningverb pensare, aspettarsi
  avsiktverb pensare
  meningverb credere, supporre, ritenere, pensare
  religionverb credere
  accepteraverb accettare, credere
Synonymer for tro
Synonymer for tro
Avledede ord av tro
albatross, anförtro, anförtrodda medel, antropocentrisk, antropoid, antropolog, antropologi, antropologisk, antropomorfism, apostrof, artropod, astrofysik, astrolog, astrologi, astrologisk, astronaut, astronautik, astronom, astronomi, astronomisk, astronomiskt, atrofi, atrofisk, bältros, bedrägligt förtroendeingivande, brandkatastrof, brist på självförtroende, brytande av förtrollning, citron, citron-, citronjuice, citronskal, citronsyra, cyklotron, detronisera, dubbelkontroll, dubbelkontrollera, elakt troll, electroencefalogram, elektrod
elektrodynamik, elektroencefalograf, elektrokardiograf, elektrokardiografi, elektrokardiogram, elektrokemi, elektrolys, elektrolyt, elektrolytisk, elektromagnet, elektromagnetisk, elektromagnetism, elektromotorisk, elektron, elektronik, elektronisk, elektronisk kommunikation, elektronisk räknetabell, elektroniskt, elektrostatik, elektrostatisk, entropi, extroversion, extrovert, extrovert kvinna, extrovert man, filantrop, filantropi, filantropisk, fjärrkontroll, födelsekontroll, förtroende, förtroendebrott, förtroendefull, förtroendevotum, förtrogen, förtrogen vän, förtrogen väninna, förtrolig, förtrolighet, förtroligt, förtrolla, förtrollad, förtrollande, förtrollning, foxtrot, full av självförtroende, fyrradig strof, gastroenterit, gastronom, gastronomi, gastronomisk, godtrogen, godtrogenhet, göra förtrogen med, ha förtroende för, ha kontroll över, ha tilltro till, heliotrop, i god tro, i trots av, icke troende, introducera, introduktion, introspektion, introspektiv, introversion, introvert, introvert kvinna, introvert man, katastrof, katastrofalt, katastrofartad, klaustrofob, klaustrofobi, klaustrofobisk, klentrogen, kontroll, kontrollant, kontrollbord, kontrollera, kontrollera igen, kontrollera sig, kontrollerande, kontrollör, kontrollstämpel, kontrollstation, kontrolltavla, kontrovers, kontroversiell, koronartrombos, kvadratrot, lättrogen, lättrogenhet, lura till att tro, maestro, matrona, matronlik, metronom, metropol, minestrone, misantrop, misantropi, misantropisk, misstro, misstroendevotum, misstrogen, misstroget, muskeldystrofi, naturtrogen, naturtrogenhet, neutron, neutronbomb, nitroglycerin, okontrollerad, okontrollerat, okontrollerbar, omständigheter utanför ens kontroll, östrogen, ostron, otro, otrogen, otrohet, otrolig, otrolighet, outrotlig, överta tronen, patron, patronbälte, patronhylsa, patronutkastare, petrokemi, petrokemisk, petroleum, petrologi, plikttrogen, plikttrogenhet, plikttroget, plikttrohet, regeringstrogen kvinna, regeringstrogen man, retroaktiv, retrospektiv, rullbandstrottoar, säkerhetskontroll, sätta på tronen, självförtroende, självkontroll, skyddspatron, som genom ett trolleri, som genom ett trollslag, sötcitron, sovjetisk astronaut, spektrograf, spektroskop, spektroskopi, statistroll, störta från tronen, stroboskop, strof, strontium, stroppig, strosande, subtropisk, subtropiska trakterna, tilltro, tro, tro på Gud, troende, trofast, trofasthet, tro, trogen, troget, troglodyt, trohet, trohjärtad, tro, trolig, troligen, troll, trolla, trolla fram, trollbinda, trolldom, trolleri, trollformel, trollhassel, trollkäring, trollkarl, trollkärring, trollkonstnär, trollkvinna, trollslända, trollspö, trollstav, trolös, trolöshet, trombocyt, trombon, trombonist, trombos, tron, tronföljd, troninkräktare, tropik, tropikerna, tropisk, trosbekännelse, trosivrare, troskyldighet, trosor, tross, trots, trots det, trotsa, trotsig, trottoar, trottoarkant, trovärdig, trovärdighet, under kontroll, upphöjande på tronen, utföra trollkonster, utrop, utropa, utrops-, utropstecken, utrota, utrotande, utrotare, utrotning, vantro, vara otrogen, vara otrogen mot, utropad, tror, avslöja anförtrodd hemlighet, trollbunden, biljettkontrollant, citrondryck, citronfärgad, tromb, trossats, fjärrkontrollen, efterkontroll, elektronrör, framtidstro, förtroendeman, retro, trollpacka, muslimsk tro, katastrofal, kunskapskontroll, trollkonster, neutronstjärna, otroligt, tropp, verklighetstroget, stroke, strosa, strong, strongt, stropp, troligt, troligtvis, trolsk, trosa, trots att, verklighetstrogen
Anagram av tro

rot, ort

Liknende ord

 
 

tro som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) trotroandetrott
Indikativ
1. Presens
jagtror
dutror
hantror
vitror
nitror
detror
8. Presens perfektum
jaghar trott
duhar trott
hanhar trott
vihar trott
nihar trott
dehar trott
2. Preteritum (Fortid)
jagtrodde
dutrodde
hantrodde
vitrodde
nitrodde
detrodde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade trott
duhade trott
hanhade trott
vihade trott
nihade trott
dehade trott
4a. Presens futurum
jagskall tro
duskall tro
hanskall tro
viskall tro
niskall tro
deskall tro
11a. Preteritum futurum
jagskall ha trott
duskall ha trott
hanskall ha trott
viskall ha trott
niskall ha trott
deskall ha trott
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tro
dukommer att tro
hankommer att tro
vikommer att tro
nikommer att tro
dekommer att tro
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha trott
dukommer att ha trott
hankommer att ha trott
vikommer att ha trott
nikommer att ha trott
dekommer att ha trott
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle tro
duskulle tro
hanskulle tro
viskulle tro
niskulle tro
deskulle tro
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha trott
duskulle ha trott
hanskulle ha trott
viskulle ha trott
niskulle ha trott
deskulle ha trott
Konjunktiv
6. Subject
jagmå tro
dumå tro
hanmå tro
vimå tro
nimå tro
demå tro
13.Present perfect
jagmå ha trott
dumå ha trott
hanmå ha trott
vimå ha trott
nimå ha trott
demå ha trott
Imperativ
Bekreftende
dutro
viLåt oss tro
nitro
Nektende
dutro inte
nitro inte
Dine siste søk
tro