Svensk-Nederlansk oversettelse av avvisa

Oversettelse av ordet avvisa fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avvisa på nederlansk

avvisa
erbjudandeverb afwijzen, afslaan
  förslagverb verwerpen, afwijzen, naast zich neerleggen
  folkverb wegsturen, de deur wijzen
  rättsvetenskapverb verwerpen, afwijzen
  personverb afschepen, afschudden, zich afmaken van, eruit donderen, eruit gooien
  nekaverb ontzeggen, weigeren
Synonymer for avvisa
Synonymer for avvisa
Avledede ord av avvisa
Liknende ord

 
 

avvisa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) avvisaavvisandeavvisat
Indikativ
1. Presens
jagavvisar
duavvisar
hanavvisar
viavvisar
niavvisar
deavvisar
8. Presens perfektum
jaghar avvisat
duhar avvisat
hanhar avvisat
vihar avvisat
nihar avvisat
dehar avvisat
2. Preteritum (Fortid)
jagavvisade
duavvisade
hanavvisade
viavvisade
niavvisade
deavvisade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade avvisat
duhade avvisat
hanhade avvisat
vihade avvisat
nihade avvisat
dehade avvisat
4a. Presens futurum
jagskall avvisa
duskall avvisa
hanskall avvisa
viskall avvisa
niskall avvisa
deskall avvisa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha avvisat
duskall ha avvisat
hanskall ha avvisat
viskall ha avvisat
niskall ha avvisat
deskall ha avvisat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avvisa
dukommer att avvisa
hankommer att avvisa
vikommer att avvisa
nikommer att avvisa
dekommer att avvisa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avvisat
dukommer att ha avvisat
hankommer att ha avvisat
vikommer att ha avvisat
nikommer att ha avvisat
dekommer att ha avvisat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle avvisa
duskulle avvisa
hanskulle avvisa
viskulle avvisa
niskulle avvisa
deskulle avvisa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha avvisat
duskulle ha avvisat
hanskulle ha avvisat
viskulle ha avvisat
niskulle ha avvisat
deskulle ha avvisat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå avvisa
dumå avvisa
hanmå avvisa
vimå avvisa
nimå avvisa
demå avvisa
13.Present perfect
jagmå ha avvisat
dumå ha avvisat
hanmå ha avvisat
vimå ha avvisat
nimå ha avvisat
demå ha avvisat
Imperativ
Bekreftende
duavvisa
viLåt oss avvisa
niavvisa
Nektende
duavvisa inte
niavvisa inte
Dine siste søk