Svensk-Nederlansk oversettelse av försvara

Oversettelse av ordet försvara fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

försvara på nederlansk

försvara
stödverb het opnemen voor, in de bres springen voor
  ge en bra ursäkt förverb verdedigen, verantwoorden, een goede reden geven voor
  rättsvetenskapverb verdedigen, pleiten voor
  personverb opkomen voor
  uppförandeverb verontschuldigen, rechtvaardigen
  skyddaverb verdedigen, beschermen
  stödjaverb verdedigen, verweren, steunen, bijstaan
Synonymer for försvara
Synonymer for försvara
Avledede ord av försvara
Anagram av försvara
Liknende ord

 
 

försvara som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) försvaraförsvarandeförsvarat
Indikativ
1. Presens
jagförsvarar
duförsvarar
hanförsvarar
viförsvarar
niförsvarar
deförsvarar
8. Presens perfektum
jaghar försvarat
duhar försvarat
hanhar försvarat
vihar försvarat
nihar försvarat
dehar försvarat
2. Preteritum (Fortid)
jagförsvarade
duförsvarade
hanförsvarade
viförsvarade
niförsvarade
deförsvarade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade försvarat
duhade försvarat
hanhade försvarat
vihade försvarat
nihade försvarat
dehade försvarat
4a. Presens futurum
jagskall försvara
duskall försvara
hanskall försvara
viskall försvara
niskall försvara
deskall försvara
11a. Preteritum futurum
jagskall ha försvarat
duskall ha försvarat
hanskall ha försvarat
viskall ha försvarat
niskall ha försvarat
deskall ha försvarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att försvara
dukommer att försvara
hankommer att försvara
vikommer att försvara
nikommer att försvara
dekommer att försvara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha försvarat
dukommer att ha försvarat
hankommer att ha försvarat
vikommer att ha försvarat
nikommer att ha försvarat
dekommer att ha försvarat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle försvara
duskulle försvara
hanskulle försvara
viskulle försvara
niskulle försvara
deskulle försvara
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha försvarat
duskulle ha försvarat
hanskulle ha försvarat
viskulle ha försvarat
niskulle ha försvarat
deskulle ha försvarat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå försvara
dumå försvara
hanmå försvara
vimå försvara
nimå försvara
demå försvara
13.Present perfect
jagmå ha försvarat
dumå ha försvarat
hanmå ha försvarat
vimå ha försvarat
nimå ha försvarat
demå ha försvarat
Imperativ
Bekreftende
duförsvara
viLåt oss försvara
niförsvara
Nektende
duförsvara inte
niförsvara inte
Dine siste søk