Svensk-Nederlansk oversettelse av klara

Oversettelse av ordet klara fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klara på nederlansk

klara
examenverb slagen
  gärningverb voor elkaar krijgen, het klaarspelen [informal], het presteren om, bolwerken, fiksen [informal]
  svårighetverb aankunnen, het hoofd bieden aan, bolwerken
  vätskaverb klaren
  personverb aanpakken, omgaan met
Synonymer for klara
Synonymer for klara
Avledede ord av klara
Anagram av klara
Liknende ord

 
 

klara som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) klaraklarandeklarat
Indikativ
1. Presens
jagklarar
duklarar
hanklarar
viklarar
niklarar
deklarar
8. Presens perfektum
jaghar klarat
duhar klarat
hanhar klarat
vihar klarat
nihar klarat
dehar klarat
2. Preteritum (Fortid)
jagklarade
duklarade
hanklarade
viklarade
niklarade
deklarade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade klarat
duhade klarat
hanhade klarat
vihade klarat
nihade klarat
dehade klarat
4a. Presens futurum
jagskall klara
duskall klara
hanskall klara
viskall klara
niskall klara
deskall klara
11a. Preteritum futurum
jagskall ha klarat
duskall ha klarat
hanskall ha klarat
viskall ha klarat
niskall ha klarat
deskall ha klarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att klara
dukommer att klara
hankommer att klara
vikommer att klara
nikommer att klara
dekommer att klara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha klarat
dukommer att ha klarat
hankommer att ha klarat
vikommer att ha klarat
nikommer att ha klarat
dekommer att ha klarat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle klara
duskulle klara
hanskulle klara
viskulle klara
niskulle klara
deskulle klara
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha klarat
duskulle ha klarat
hanskulle ha klarat
viskulle ha klarat
niskulle ha klarat
deskulle ha klarat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå klara
dumå klara
hanmå klara
vimå klara
nimå klara
demå klara
13.Present perfect
jagmå ha klarat
dumå ha klarat
hanmå ha klarat
vimå ha klarat
nimå ha klarat
demå ha klarat
Imperativ
Bekreftende
duklara
viLåt oss klara
niklara
Nektende
duklara inte
niklara inte
Dine siste søk