Svensk-Nederlansk oversettelse av njuta skadeglatt av

Oversettelse av ordet njuta skadeglatt av fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

njuta skadeglatt av på nederlansk

njuta skadeglatt av
känslorverb leedvermaak hebben over

 
 

Dine siste søk