Svensk-Nederlansk oversettelse av reta

Oversettelse av ordet reta fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reta på nederlansk

reta
allmänverb plagen, pesten, treiteren
  irriteraverb op stang jagen, pesten, treiteren, judassen, ergeren, irriteren, vervelen
  hundverb tergen, treiteren, plagen, sarren
  uppförandeverb sarren, tergen, pesten, plagen, kwellen, treiteren, jennen
Synonymer for reta
Synonymer for reta
Avledede ord av reta
Anagram av reta
Liknende ord

 
 

reta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) retaretanderetat
Indikativ
1. Presens
jagretar
duretar
hanretar
viretar
niretar
deretar
8. Presens perfektum
jaghar retat
duhar retat
hanhar retat
vihar retat
nihar retat
dehar retat
2. Preteritum (Fortid)
jagretade
duretade
hanretade
viretade
niretade
deretade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade retat
duhade retat
hanhade retat
vihade retat
nihade retat
dehade retat
4a. Presens futurum
jagskall reta
duskall reta
hanskall reta
viskall reta
niskall reta
deskall reta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha retat
duskall ha retat
hanskall ha retat
viskall ha retat
niskall ha retat
deskall ha retat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att reta
dukommer att reta
hankommer att reta
vikommer att reta
nikommer att reta
dekommer att reta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha retat
dukommer att ha retat
hankommer att ha retat
vikommer att ha retat
nikommer att ha retat
dekommer att ha retat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle reta
duskulle reta
hanskulle reta
viskulle reta
niskulle reta
deskulle reta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha retat
duskulle ha retat
hanskulle ha retat
viskulle ha retat
niskulle ha retat
deskulle ha retat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå reta
dumå reta
hanmå reta
vimå reta
nimå reta
demå reta
13.Present perfect
jagmå ha retat
dumå ha retat
hanmå ha retat
vimå ha retat
nimå ha retat
demå ha retat
Imperativ
Bekreftende
dureta
viLåt oss reta
nireta
Nektende
dureta inte
nireta inte
Dine siste søk