Svensk-Nederlansk oversettelse av säga

Oversettelse av ordet säga fra svensk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

säga på nederlansk

säga
allmänverb zeggen
  teckenverb zeggen, tonen, aangeven
  varningverb zeggen
  informationverb vertellen, zeggen
  känslorverb uitdrukken, uiten, verwoorden, onder woorden brengen
Synonymer for säga
Synonymer for säga
Avledede ord av säga
Eksempler med oversettelse
Har man sagt A, får man säga B.
Liknende ord

 
 

säga som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) sägasägandesagt
Indikativ
1. Presens
jagsäger
dusäger
hansäger
visäger
nisäger
desäger
8. Presens perfektum
jaghar sagt
duhar sagt
hanhar sagt
vihar sagt
nihar sagt
dehar sagt
2. Preteritum (Fortid)
jagsa
dusa
hansa
visa
nisa
desa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade sagt
duhade sagt
hanhade sagt
vihade sagt
nihade sagt
dehade sagt
4a. Presens futurum
jagskall säga
duskall säga
hanskall säga
viskall säga
niskall säga
deskall säga
11a. Preteritum futurum
jagskall ha sagt
duskall ha sagt
hanskall ha sagt
viskall ha sagt
niskall ha sagt
deskall ha sagt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att säga
dukommer att säga
hankommer att säga
vikommer att säga
nikommer att säga
dekommer att säga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha sagt
dukommer att ha sagt
hankommer att ha sagt
vikommer att ha sagt
nikommer att ha sagt
dekommer att ha sagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle säga
duskulle säga
hanskulle säga
viskulle säga
niskulle säga
deskulle säga
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha sagt
duskulle ha sagt
hanskulle ha sagt
viskulle ha sagt
niskulle ha sagt
deskulle ha sagt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå säga
dumå säga
hanmå säga
vimå säga
nimå säga
demå säga
13.Present perfect
jagmå ha sagt
dumå ha sagt
hanmå ha sagt
vimå ha sagt
nimå ha sagt
demå ha sagt
Imperativ
Bekreftende
dusäg
viLåt oss säga
nisäg
Nektende
dusäg inte
nisäg inte
Dine siste søk