Svensk-Norsk oversettelse av anföra

Oversettelse av ordet anföra fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anföra på norsk

anföra
exempelverb anføre
Synonymer for anföra
Synonymer for anföra
Avledede ord av anföra
Liknende ord

 
 

anföra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) anföraanförandeanfört
Indikativ
1. Presens
jaganför
duanför
hananför
vianför
nianför
deanför
8. Presens perfektum
jaghar anfört
duhar anfört
hanhar anfört
vihar anfört
nihar anfört
dehar anfört
2. Preteritum (Fortid)
jaganförde
duanförde
hananförde
vianförde
nianförde
deanförde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade anfört
duhade anfört
hanhade anfört
vihade anfört
nihade anfört
dehade anfört
4a. Presens futurum
jagskall anföra
duskall anföra
hanskall anföra
viskall anföra
niskall anföra
deskall anföra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha anfört
duskall ha anfört
hanskall ha anfört
viskall ha anfört
niskall ha anfört
deskall ha anfört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att anföra
dukommer att anföra
hankommer att anföra
vikommer att anföra
nikommer att anföra
dekommer att anföra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha anfört
dukommer att ha anfört
hankommer att ha anfört
vikommer att ha anfört
nikommer att ha anfört
dekommer att ha anfört
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle anföra
duskulle anföra
hanskulle anföra
viskulle anföra
niskulle anföra
deskulle anföra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha anfört
duskulle ha anfört
hanskulle ha anfört
viskulle ha anfört
niskulle ha anfört
deskulle ha anfört
Konjunktiv
6. Subject
jagmå anföra
dumå anföra
hanmå anföra
vimå anföra
nimå anföra
demå anföra
13.Present perfect
jagmå ha anfört
dumå ha anfört
hanmå ha anfört
vimå ha anfört
nimå ha anfört
demå ha anfört
Imperativ
Bekreftende
duanför
viLåt oss anföra
nianför
Nektende
duanför inte
nianför inte
Dine siste søk