Svensk-Norsk oversettelse av avväpna

Oversettelse av ordet avväpna fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avväpna på norsk

avväpna
allmänverb avvæpne
Synonymer for avväpna
Synonymer for avväpna
Avledede ord av avväpna
Liknende ord

 
 

avväpna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) avväpnaavväpnandeavväpnat
Indikativ
1. Presens
jagavväpnar
duavväpnar
hanavväpnar
viavväpnar
niavväpnar
deavväpnar
8. Presens perfektum
jaghar avväpnat
duhar avväpnat
hanhar avväpnat
vihar avväpnat
nihar avväpnat
dehar avväpnat
2. Preteritum (Fortid)
jagavväpnade
duavväpnade
hanavväpnade
viavväpnade
niavväpnade
deavväpnade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade avväpnat
duhade avväpnat
hanhade avväpnat
vihade avväpnat
nihade avväpnat
dehade avväpnat
4a. Presens futurum
jagskall avväpna
duskall avväpna
hanskall avväpna
viskall avväpna
niskall avväpna
deskall avväpna
11a. Preteritum futurum
jagskall ha avväpnat
duskall ha avväpnat
hanskall ha avväpnat
viskall ha avväpnat
niskall ha avväpnat
deskall ha avväpnat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avväpna
dukommer att avväpna
hankommer att avväpna
vikommer att avväpna
nikommer att avväpna
dekommer att avväpna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avväpnat
dukommer att ha avväpnat
hankommer att ha avväpnat
vikommer att ha avväpnat
nikommer att ha avväpnat
dekommer att ha avväpnat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle avväpna
duskulle avväpna
hanskulle avväpna
viskulle avväpna
niskulle avväpna
deskulle avväpna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha avväpnat
duskulle ha avväpnat
hanskulle ha avväpnat
viskulle ha avväpnat
niskulle ha avväpnat
deskulle ha avväpnat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå avväpna
dumå avväpna
hanmå avväpna
vimå avväpna
nimå avväpna
demå avväpna
13.Present perfect
jagmå ha avväpnat
dumå ha avväpnat
hanmå ha avväpnat
vimå ha avväpnat
nimå ha avväpnat
demå ha avväpnat
Imperativ
Bekreftende
duavväpna
viLåt oss avväpna
niavväpna
Nektende
duavväpna inte
niavväpna inte
Dine siste søk