Svensk-Norsk oversettelse av börja

 
 

börja som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) börjabörjandebörjat
Indikativ
1. Presens
jagbörjar
dubörjar
hanbörjar
vibörjar
nibörjar
debörjar
8. Presens perfektum
jaghar börjat
duhar börjat
hanhar börjat
vihar börjat
nihar börjat
dehar börjat
2. Preteritum (Fortid)
jagbörjade
dubörjade
hanbörjade
vibörjade
nibörjade
debörjade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade börjat
duhade börjat
hanhade börjat
vihade börjat
nihade börjat
dehade börjat
4a. Presens futurum
jagskall börja
duskall börja
hanskall börja
viskall börja
niskall börja
deskall börja
11a. Preteritum futurum
jagskall ha börjat
duskall ha börjat
hanskall ha börjat
viskall ha börjat
niskall ha börjat
deskall ha börjat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att börja
dukommer att börja
hankommer att börja
vikommer att börja
nikommer att börja
dekommer att börja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha börjat
dukommer att ha börjat
hankommer att ha börjat
vikommer att ha börjat
nikommer att ha börjat
dekommer att ha börjat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle börja
duskulle börja
hanskulle börja
viskulle börja
niskulle börja
deskulle börja
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha börjat
duskulle ha börjat
hanskulle ha börjat
viskulle ha börjat
niskulle ha börjat
deskulle ha börjat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå börja
dumå börja
hanmå börja
vimå börja
nimå börja
demå börja
13.Present perfect
jagmå ha börjat
dumå ha börjat
hanmå ha börjat
vimå ha börjat
nimå ha börjat
demå ha börjat
Imperativ
Bekreftende
dubörja
viLåt oss börja
nibörja
Nektende
dubörja inte
nibörja inte
Dine siste søk