Svensk-Norsk oversettelse av bidra

Oversettelse av ordet bidra fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bidra på norsk

bidra
allmänverb bidra
Synonymer for bidra
Avledede ord av bidra
Liknende ord

 
 

bidra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) bidrabidrandebidragit
Indikativ
1. Presens
jagbidrar
dubidrar
hanbidrar
vibidrar
nibidrar
debidrar
8. Presens perfektum
jaghar bidragit
duhar bidragit
hanhar bidragit
vihar bidragit
nihar bidragit
dehar bidragit
2. Preteritum (Fortid)
jagbidrog
dubidrog
hanbidrog
vibidrog
nibidrog
debidrog
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade bidragit
duhade bidragit
hanhade bidragit
vihade bidragit
nihade bidragit
dehade bidragit
4a. Presens futurum
jagskall bidra
duskall bidra
hanskall bidra
viskall bidra
niskall bidra
deskall bidra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha bidragit
duskall ha bidragit
hanskall ha bidragit
viskall ha bidragit
niskall ha bidragit
deskall ha bidragit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att bidra
dukommer att bidra
hankommer att bidra
vikommer att bidra
nikommer att bidra
dekommer att bidra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha bidragit
dukommer att ha bidragit
hankommer att ha bidragit
vikommer att ha bidragit
nikommer att ha bidragit
dekommer att ha bidragit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle bidra
duskulle bidra
hanskulle bidra
viskulle bidra
niskulle bidra
deskulle bidra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha bidragit
duskulle ha bidragit
hanskulle ha bidragit
viskulle ha bidragit
niskulle ha bidragit
deskulle ha bidragit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå bidra
dumå bidra
hanmå bidra
vimå bidra
nimå bidra
demå bidra
13.Present perfect
jagmå ha bidragit
dumå ha bidragit
hanmå ha bidragit
vimå ha bidragit
nimå ha bidragit
demå ha bidragit
Imperativ
Bekreftende
dubidra
viLåt oss bidra
nibidra
Nektende
dubidra inte
nibidra inte
Dine siste søk