Svensk-Norsk oversettelse av dia

 
 

dia som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) diadiandediat
Indikativ
1. Presens
jagdiar
dudiar
handiar
vidiar
nidiar
dediar
8. Presens perfektum
jaghar diat
duhar diat
hanhar diat
vihar diat
nihar diat
dehar diat
2. Preteritum (Fortid)
jagdiade
dudiade
handiade
vidiade
nidiade
dediade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade diat
duhade diat
hanhade diat
vihade diat
nihade diat
dehade diat
4a. Presens futurum
jagskall dia
duskall dia
hanskall dia
viskall dia
niskall dia
deskall dia
11a. Preteritum futurum
jagskall ha diat
duskall ha diat
hanskall ha diat
viskall ha diat
niskall ha diat
deskall ha diat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att dia
dukommer att dia
hankommer att dia
vikommer att dia
nikommer att dia
dekommer att dia
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha diat
dukommer att ha diat
hankommer att ha diat
vikommer att ha diat
nikommer att ha diat
dekommer att ha diat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle dia
duskulle dia
hanskulle dia
viskulle dia
niskulle dia
deskulle dia
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha diat
duskulle ha diat
hanskulle ha diat
viskulle ha diat
niskulle ha diat
deskulle ha diat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå dia
dumå dia
hanmå dia
vimå dia
nimå dia
demå dia
13.Present perfect
jagmå ha diat
dumå ha diat
hanmå ha diat
vimå ha diat
nimå ha diat
demå ha diat
Imperativ
Bekreftende
dudia
viLåt oss dia
nidia
Nektende
dudia inte
nidia inte
Dine siste søk
dia