Svensk-Norsk oversettelse av drömma

Oversettelse av ordet drömma fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drömma på norsk

drömma
allmänverb drømme
Synonymer for drömma
Synonymer for drömma
Avledede ord av drömma
Liknende ord

 
 

drömma som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) drömmadrömmandedrömt
Indikativ
1. Presens
jagdrömmer
dudrömmer
handrömmer
vidrömmer
nidrömmer
dedrömmer
8. Presens perfektum
jaghar drömt
duhar drömt
hanhar drömt
vihar drömt
nihar drömt
dehar drömt
2. Preteritum (Fortid)
jagdrömde
dudrömde
handrömde
vidrömde
nidrömde
dedrömde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade drömt
duhade drömt
hanhade drömt
vihade drömt
nihade drömt
dehade drömt
4a. Presens futurum
jagskall drömma
duskall drömma
hanskall drömma
viskall drömma
niskall drömma
deskall drömma
11a. Preteritum futurum
jagskall ha drömt
duskall ha drömt
hanskall ha drömt
viskall ha drömt
niskall ha drömt
deskall ha drömt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att drömma
dukommer att drömma
hankommer att drömma
vikommer att drömma
nikommer att drömma
dekommer att drömma
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha drömt
dukommer att ha drömt
hankommer att ha drömt
vikommer att ha drömt
nikommer att ha drömt
dekommer att ha drömt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle drömma
duskulle drömma
hanskulle drömma
viskulle drömma
niskulle drömma
deskulle drömma
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha drömt
duskulle ha drömt
hanskulle ha drömt
viskulle ha drömt
niskulle ha drömt
deskulle ha drömt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå drömma
dumå drömma
hanmå drömma
vimå drömma
nimå drömma
demå drömma
13.Present perfect
jagmå ha drömt
dumå ha drömt
hanmå ha drömt
vimå ha drömt
nimå ha drömt
demå ha drömt
Imperativ
Bekreftende
dudrömm
viLåt oss drömma
nidrömm
Nektende
dudrömm inte
nidrömm inte
Dine siste søk