Svensk-Norsk oversettelse av härda

Oversettelse av ordet härda fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

härda på norsk

härda
allmänverb herde
Synonymer for härda
Synonymer for härda
Avledede ord av härda
Liknende ord

 
 

härda som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) härdahärdandehärdat
Indikativ
1. Presens
jaghärdar
duhärdar
hanhärdar
vihärdar
nihärdar
dehärdar
8. Presens perfektum
jaghar härdat
duhar härdat
hanhar härdat
vihar härdat
nihar härdat
dehar härdat
2. Preteritum (Fortid)
jaghärdade
duhärdade
hanhärdade
vihärdade
nihärdade
dehärdade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade härdat
duhade härdat
hanhade härdat
vihade härdat
nihade härdat
dehade härdat
4a. Presens futurum
jagskall härda
duskall härda
hanskall härda
viskall härda
niskall härda
deskall härda
11a. Preteritum futurum
jagskall ha härdat
duskall ha härdat
hanskall ha härdat
viskall ha härdat
niskall ha härdat
deskall ha härdat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att härda
dukommer att härda
hankommer att härda
vikommer att härda
nikommer att härda
dekommer att härda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha härdat
dukommer att ha härdat
hankommer att ha härdat
vikommer att ha härdat
nikommer att ha härdat
dekommer att ha härdat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle härda
duskulle härda
hanskulle härda
viskulle härda
niskulle härda
deskulle härda
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha härdat
duskulle ha härdat
hanskulle ha härdat
viskulle ha härdat
niskulle ha härdat
deskulle ha härdat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå härda
dumå härda
hanmå härda
vimå härda
nimå härda
demå härda
13.Present perfect
jagmå ha härdat
dumå ha härdat
hanmå ha härdat
vimå ha härdat
nimå ha härdat
demå ha härdat
Imperativ
Bekreftende
duhärda
viLåt oss härda
nihärda
Nektende
duhärda inte
nihärda inte
Dine siste søk