Svensk-Norsk oversettelse av hora

Oversettelse av ordet hora fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hora på norsk

hora
allmän? hore
Synonymer for hora
Synonymer for hora
Liknende ord

 
 

hora som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) horahorandehorat
Indikativ
1. Presens
jaghorar
duhorar
hanhorar
vihorar
nihorar
dehorar
8. Presens perfektum
jaghar horat
duhar horat
hanhar horat
vihar horat
nihar horat
dehar horat
2. Preteritum (Fortid)
jaghorade
duhorade
hanhorade
vihorade
nihorade
dehorade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade horat
duhade horat
hanhade horat
vihade horat
nihade horat
dehade horat
4a. Presens futurum
jagskall hora
duskall hora
hanskall hora
viskall hora
niskall hora
deskall hora
11a. Preteritum futurum
jagskall ha horat
duskall ha horat
hanskall ha horat
viskall ha horat
niskall ha horat
deskall ha horat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att hora
dukommer att hora
hankommer att hora
vikommer att hora
nikommer att hora
dekommer att hora
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha horat
dukommer att ha horat
hankommer att ha horat
vikommer att ha horat
nikommer att ha horat
dekommer att ha horat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle hora
duskulle hora
hanskulle hora
viskulle hora
niskulle hora
deskulle hora
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha horat
duskulle ha horat
hanskulle ha horat
viskulle ha horat
niskulle ha horat
deskulle ha horat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå hora
dumå hora
hanmå hora
vimå hora
nimå hora
demå hora
13.Present perfect
jagmå ha horat
dumå ha horat
hanmå ha horat
vimå ha horat
nimå ha horat
demå ha horat
Imperativ
Bekreftende
duhora
viLåt oss hora
nihora
Nektende
duhora inte
nihora inte
Dine siste søk