Svensk-Norsk oversettelse av hypnos

Oversettelse av ordet hypnos fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hypnos på norsk

hypnos
medicinsubst. hypnose
Synonymer for hypnos
Synonymer for hypnos
Liknende ord

 
 

Wiki
Hypnos (från grekiskans hypne, sömn) är ett samlingsnamn för flera olika saker bla: När en person hypnotiserar en annan person. Det hypnotiska tillståndet.

Dine siste søk