Svensk-Norsk oversettelse av känna

Oversettelse av ordet känna fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

känna på norsk

känna
känslaverb kjenne
Synonymer for känna
Synonymer for känna
Avledede ord av känna
Liknende ord

 
 

känna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) kännakännandekänt
Indikativ
1. Presens
jagkänner
dukänner
hankänner
vikänner
nikänner
dekänner
8. Presens perfektum
jaghar känt
duhar känt
hanhar känt
vihar känt
nihar känt
dehar känt
2. Preteritum (Fortid)
jagkände
dukände
hankände
vikände
nikände
dekände
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade känt
duhade känt
hanhade känt
vihade känt
nihade känt
dehade känt
4a. Presens futurum
jagskall känna
duskall känna
hanskall känna
viskall känna
niskall känna
deskall känna
11a. Preteritum futurum
jagskall ha känt
duskall ha känt
hanskall ha känt
viskall ha känt
niskall ha känt
deskall ha känt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att känna
dukommer att känna
hankommer att känna
vikommer att känna
nikommer att känna
dekommer att känna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha känt
dukommer att ha känt
hankommer att ha känt
vikommer att ha känt
nikommer att ha känt
dekommer att ha känt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle känna
duskulle känna
hanskulle känna
viskulle känna
niskulle känna
deskulle känna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha känt
duskulle ha känt
hanskulle ha känt
viskulle ha känt
niskulle ha känt
deskulle ha känt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå känna
dumå känna
hanmå känna
vimå känna
nimå känna
demå känna
13.Present perfect
jagmå ha känt
dumå ha känt
hanmå ha känt
vimå ha känt
nimå ha känt
demå ha känt
Imperativ
Bekreftende
dukänn
viLåt oss känna
nikänn
Nektende
dukänn inte
nikänn inte
Dine siste søk