Svensk-Norsk oversettelse av lika

Oversettelse av ordet lika fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lika på norsk

lika
allmänadjektiv like
Synonymer for lika
Synonymer for lika
Avledede ord av lika
Anagram av lika
Eksempler med oversettelse
Jag läser inte lika mycket böcker som jag gjorde tidigare.
Wiki
Lika är en region i centrala Kroatien. De största städerna i området är Gospi?, Oto?ac, Brinje och Gra?ac. År 1991, före det kroatiska självständighetskriget, var 50% av Likas invånare serber.

Liknende ord

 
 

lika som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) likalikandelikat
Indikativ
1. Presens
jaglikar
dulikar
hanlikar
vilikar
nilikar
delikar
8. Presens perfektum
jaghar likat
duhar likat
hanhar likat
vihar likat
nihar likat
dehar likat
2. Preteritum (Fortid)
jaglikade
dulikade
hanlikade
vilikade
nilikade
delikade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade likat
duhade likat
hanhade likat
vihade likat
nihade likat
dehade likat
4a. Presens futurum
jagskall lika
duskall lika
hanskall lika
viskall lika
niskall lika
deskall lika
11a. Preteritum futurum
jagskall ha likat
duskall ha likat
hanskall ha likat
viskall ha likat
niskall ha likat
deskall ha likat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lika
dukommer att lika
hankommer att lika
vikommer att lika
nikommer att lika
dekommer att lika
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha likat
dukommer att ha likat
hankommer att ha likat
vikommer att ha likat
nikommer att ha likat
dekommer att ha likat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lika
duskulle lika
hanskulle lika
viskulle lika
niskulle lika
deskulle lika
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha likat
duskulle ha likat
hanskulle ha likat
viskulle ha likat
niskulle ha likat
deskulle ha likat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lika
dumå lika
hanmå lika
vimå lika
nimå lika
demå lika
13.Present perfect
jagmå ha likat
dumå ha likat
hanmå ha likat
vimå ha likat
nimå ha likat
demå ha likat
Imperativ
Bekreftende
dulika
viLåt oss lika
nilika
Nektende
dulika inte
nilika inte
Dine siste søk