Svensk-Norsk oversettelse av lipa

Oversettelse av ordet lipa fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lipa på norsk

lipa
tungsinthetverb sutre
Synonymer for lipa
Synonymer for lipa
Avledede ord av lipa
Liknende ord

 
 

lipa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) lipalipandelipat
Indikativ
1. Presens
jaglipar
dulipar
hanlipar
vilipar
nilipar
delipar
8. Presens perfektum
jaghar lipat
duhar lipat
hanhar lipat
vihar lipat
nihar lipat
dehar lipat
2. Preteritum (Fortid)
jaglipade
dulipade
hanlipade
vilipade
nilipade
delipade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade lipat
duhade lipat
hanhade lipat
vihade lipat
nihade lipat
dehade lipat
4a. Presens futurum
jagskall lipa
duskall lipa
hanskall lipa
viskall lipa
niskall lipa
deskall lipa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha lipat
duskall ha lipat
hanskall ha lipat
viskall ha lipat
niskall ha lipat
deskall ha lipat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lipa
dukommer att lipa
hankommer att lipa
vikommer att lipa
nikommer att lipa
dekommer att lipa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha lipat
dukommer att ha lipat
hankommer att ha lipat
vikommer att ha lipat
nikommer att ha lipat
dekommer att ha lipat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lipa
duskulle lipa
hanskulle lipa
viskulle lipa
niskulle lipa
deskulle lipa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha lipat
duskulle ha lipat
hanskulle ha lipat
viskulle ha lipat
niskulle ha lipat
deskulle ha lipat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lipa
dumå lipa
hanmå lipa
vimå lipa
nimå lipa
demå lipa
13.Present perfect
jagmå ha lipat
dumå ha lipat
hanmå ha lipat
vimå ha lipat
nimå ha lipat
demå ha lipat
Imperativ
Bekreftende
dulipa
viLåt oss lipa
nilipa
Nektende
dulipa inte
nilipa inte
Dine siste søk