Svensk-Norsk oversettelse av lira

Oversettelse av ordet lira fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lira på norsk

lira
allmän? Lire
Synonymer for lira
Avledede ord av lira
Liknende ord

 
 

lira som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) liralirandelirat
Indikativ
1. Presens
jaglirar
dulirar
hanlirar
vilirar
nilirar
delirar
8. Presens perfektum
jaghar lirat
duhar lirat
hanhar lirat
vihar lirat
nihar lirat
dehar lirat
2. Preteritum (Fortid)
jaglirade
dulirade
hanlirade
vilirade
nilirade
delirade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade lirat
duhade lirat
hanhade lirat
vihade lirat
nihade lirat
dehade lirat
4a. Presens futurum
jagskall lira
duskall lira
hanskall lira
viskall lira
niskall lira
deskall lira
11a. Preteritum futurum
jagskall ha lirat
duskall ha lirat
hanskall ha lirat
viskall ha lirat
niskall ha lirat
deskall ha lirat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lira
dukommer att lira
hankommer att lira
vikommer att lira
nikommer att lira
dekommer att lira
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha lirat
dukommer att ha lirat
hankommer att ha lirat
vikommer att ha lirat
nikommer att ha lirat
dekommer att ha lirat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lira
duskulle lira
hanskulle lira
viskulle lira
niskulle lira
deskulle lira
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha lirat
duskulle ha lirat
hanskulle ha lirat
viskulle ha lirat
niskulle ha lirat
deskulle ha lirat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lira
dumå lira
hanmå lira
vimå lira
nimå lira
demå lira
13.Present perfect
jagmå ha lirat
dumå ha lirat
hanmå ha lirat
vimå ha lirat
nimå ha lirat
demå ha lirat
Imperativ
Bekreftende
dulira
viLåt oss lira
nilira
Nektende
dulira inte
nilira inte
Dine siste søk