Svensk-Norsk oversettelse av lita

 
 

lita som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) litalitandelitat
Indikativ
1. Presens
jaglitar
dulitar
hanlitar
vilitar
nilitar
delitar
8. Presens perfektum
jaghar litat
duhar litat
hanhar litat
vihar litat
nihar litat
dehar litat
2. Preteritum (Fortid)
jaglitade
dulitade
hanlitade
vilitade
nilitade
delitade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade litat
duhade litat
hanhade litat
vihade litat
nihade litat
dehade litat
4a. Presens futurum
jagskall lita
duskall lita
hanskall lita
viskall lita
niskall lita
deskall lita
11a. Preteritum futurum
jagskall ha litat
duskall ha litat
hanskall ha litat
viskall ha litat
niskall ha litat
deskall ha litat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lita
dukommer att lita
hankommer att lita
vikommer att lita
nikommer att lita
dekommer att lita
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha litat
dukommer att ha litat
hankommer att ha litat
vikommer att ha litat
nikommer att ha litat
dekommer att ha litat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lita
duskulle lita
hanskulle lita
viskulle lita
niskulle lita
deskulle lita
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha litat
duskulle ha litat
hanskulle ha litat
viskulle ha litat
niskulle ha litat
deskulle ha litat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lita
dumå lita
hanmå lita
vimå lita
nimå lita
demå lita
13.Present perfect
jagmå ha litat
dumå ha litat
hanmå ha litat
vimå ha litat
nimå ha litat
demå ha litat
Imperativ
Bekreftende
dulita
viLåt oss lita
nilita
Nektende
dulita inte
nilita inte
Dine siste søk