Svensk-Norsk oversettelse av nudda

Oversettelse av ordet nudda fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nudda på norsk

nudda
allmän? touch
Synonymer for nudda
snudda vidverb komma åt, lätt vidröra, tangera,
Synonymer for nudda
Avledede ord av nudda
Liknende ord

 
 

nudda som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) nuddanuddandenuddat
Indikativ
1. Presens
jagnuddar
dunuddar
hannuddar
vinuddar
ninuddar
denuddar
8. Presens perfektum
jaghar nuddat
duhar nuddat
hanhar nuddat
vihar nuddat
nihar nuddat
dehar nuddat
2. Preteritum (Fortid)
jagnuddade
dunuddade
hannuddade
vinuddade
ninuddade
denuddade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade nuddat
duhade nuddat
hanhade nuddat
vihade nuddat
nihade nuddat
dehade nuddat
4a. Presens futurum
jagskall nudda
duskall nudda
hanskall nudda
viskall nudda
niskall nudda
deskall nudda
11a. Preteritum futurum
jagskall ha nuddat
duskall ha nuddat
hanskall ha nuddat
viskall ha nuddat
niskall ha nuddat
deskall ha nuddat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att nudda
dukommer att nudda
hankommer att nudda
vikommer att nudda
nikommer att nudda
dekommer att nudda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha nuddat
dukommer att ha nuddat
hankommer att ha nuddat
vikommer att ha nuddat
nikommer att ha nuddat
dekommer att ha nuddat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle nudda
duskulle nudda
hanskulle nudda
viskulle nudda
niskulle nudda
deskulle nudda
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha nuddat
duskulle ha nuddat
hanskulle ha nuddat
viskulle ha nuddat
niskulle ha nuddat
deskulle ha nuddat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå nudda
dumå nudda
hanmå nudda
vimå nudda
nimå nudda
demå nudda
13.Present perfect
jagmå ha nuddat
dumå ha nuddat
hanmå ha nuddat
vimå ha nuddat
nimå ha nuddat
demå ha nuddat
Imperativ
Bekreftende
dunudda
viLåt oss nudda
ninudda
Nektende
dunudda inte
ninudda inte
Dine siste søk