Svensk-Norsk oversettelse av tända

Oversettelse av ordet tända fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tända på norsk

tända
cigarrettverb tenne
Synonymer for tända
Avledede ord av tända
Anagram av tända
Liknende ord

 
 

tända som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) tändatändandetänt
Indikativ
1. Presens
jagtänder
dutänder
hantänder
vitänder
nitänder
detänder
8. Presens perfektum
jaghar tänt
duhar tänt
hanhar tänt
vihar tänt
nihar tänt
dehar tänt
2. Preteritum (Fortid)
jagtände
dutände
hantände
vitände
nitände
detände
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade tänt
duhade tänt
hanhade tänt
vihade tänt
nihade tänt
dehade tänt
4a. Presens futurum
jagskall tända
duskall tända
hanskall tända
viskall tända
niskall tända
deskall tända
11a. Preteritum futurum
jagskall ha tänt
duskall ha tänt
hanskall ha tänt
viskall ha tänt
niskall ha tänt
deskall ha tänt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tända
dukommer att tända
hankommer att tända
vikommer att tända
nikommer att tända
dekommer att tända
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha tänt
dukommer att ha tänt
hankommer att ha tänt
vikommer att ha tänt
nikommer att ha tänt
dekommer att ha tänt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle tända
duskulle tända
hanskulle tända
viskulle tända
niskulle tända
deskulle tända
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha tänt
duskulle ha tänt
hanskulle ha tänt
viskulle ha tänt
niskulle ha tänt
deskulle ha tänt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå tända
dumå tända
hanmå tända
vimå tända
nimå tända
demå tända
13.Present perfect
jagmå ha tänt
dumå ha tänt
hanmå ha tänt
vimå ha tänt
nimå ha tänt
demå ha tänt
Imperativ
Bekreftende
dutänd
viLåt oss tända
nitänd
Nektende
dutänd inte
nitänd inte
Dine siste søk