Svensk-Norsk oversettelse av tand

Oversettelse av ordet tand fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tand på norsk

tand
sågsubst. tann
Synonymer for tand
Avledede ord av tand
aldrig sviktande, allätande, allomfattande, allvetande, anslutande, aptitretande, arbetande, återfå medvetandet, återhämtande, återinsättande, återkastande, åtsittande, åtsmitande, avdunstande, avvaktande, banbrytande, beaktande, befästande, behandla nedlåtande, bekräftande, betande, betraktande, bitande, botande, bristande användning, bristande överensstämmelse, brittisk standard-, brytande av förtrollning, doftande, ersättande, fastsittande, festande, flämtande, flytande, flytande tillstånd, föraktande, förkastande, förlåtande, förlora medvetandet, förpliktande
fortsättande, förvaltande, framåtanda, frambrytande, framskjutande, framskjutande del, framtand, frånstötande, frestande, gifttand, göra flytande, gråtande, halsbrytande, hemmasittande, hjärtslitande, hörntand, hotande, hotande närhet, i betraktande av, illaluktande, inflytande, insektsätande, inskjutande, inte fastsittande, kindtand, köra i halsbrytande fart, köttätande, lagstiftande, lagstiftande församling, landsomfattande, långskjutande, längtande, levnadsstandard, likätande ond ande, löst sittande, löstand, lutande, mångskiftande, människoätande jätte, mättande, med uteslutande av, misströstande, mjölktand, tande, tande bil, tande trafik, motarbetande, nedlåtande, nedsättande, nedsvärtande, nervslitande, tande, ögontand, omfattande, omsorgsfullt utarbetande, omstörtande, överlistande, överskjutande, ovetande, oxeltand, påfrestande tid, postande, pratande, prestanda, ringaktande, rytande, sågtandad, samarbetande, sedlighetssårande blottande, självhäftande, självhäftande etikett, skiftande, skrattretande, skrytande, sluttande, smäktande, smittande, snärtande slag, stadfästande, standard, standard-, standardisera, standardterm, standardtid, standardvärde, standbypassagerare, standert, stand-in, stifttand, stillasittande, stötande, stöttande, ta i beaktande, tala nedsättande om, tand-, tanda, tandad, tandad sax, tandben, tandböld, tandborste, tandem, tandgarnityr, tandhåle-, tandkirurg, tandkött, tandkräm, tandkrans, tandläkare, tandläkekonst, tandlös, tandpasta, tandpetare, tandprotes, tandställning, tandsten, tandtekniker, tandtråd, tandvärk, tätt åtsittande, tättsittande, tättsittande halsband, tröstande, tröttande, tutande, tvistande, tvistande part, undermedvetande, upprättande, uppskattande, uppskjutande, uppträda nedlåtande mot, ursäktande, uteslutande, utgjutande, utkastande, utrotande, utskjutande, utskjutande stöd, utstående framtand, uttröttande, väcka till medvetande, välluktande, väntande, vara aptitretande, vara avvaktande, världsomfattande, växt- gräsätande, verka frånstötande på, vid halvt medvetande, vid medvetande, vidhäftande, visdomstand, vittomfattande, vittomfattande intressen, utlåtande, bristande, daltande, nedbrytande, dödshotande, livshotande, standar, viftande, frätande, haltande, omslutande kapsling, åsidosättande, igångsättande, utöva inflytande, kunskapstörstande, letande, standardmått, standardisering, testande, påfrestande, röstande, segflytande, trögflytande, skjutande, sviktande, svältande, tjutande, utsättande, vetande
Liknende ord

 
 

Dine siste søk