Svensk-Norsk oversettelse av uppfatta

Oversettelse av ordet uppfatta fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

uppfatta på norsk

uppfatta
betydelseverb oppfatte
Synonymer for uppfatta
Synonymer for uppfatta
Avledede ord av uppfatta
Liknende ord

 
 

uppfatta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) uppfattauppfattandeuppfattat
Indikativ
1. Presens
jaguppfattar
duuppfattar
hanuppfattar
viuppfattar
niuppfattar
deuppfattar
8. Presens perfektum
jaghar uppfattat
duhar uppfattat
hanhar uppfattat
vihar uppfattat
nihar uppfattat
dehar uppfattat
2. Preteritum (Fortid)
jaguppfattade
duuppfattade
hanuppfattade
viuppfattade
niuppfattade
deuppfattade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade uppfattat
duhade uppfattat
hanhade uppfattat
vihade uppfattat
nihade uppfattat
dehade uppfattat
4a. Presens futurum
jagskall uppfatta
duskall uppfatta
hanskall uppfatta
viskall uppfatta
niskall uppfatta
deskall uppfatta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha uppfattat
duskall ha uppfattat
hanskall ha uppfattat
viskall ha uppfattat
niskall ha uppfattat
deskall ha uppfattat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att uppfatta
dukommer att uppfatta
hankommer att uppfatta
vikommer att uppfatta
nikommer att uppfatta
dekommer att uppfatta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha uppfattat
dukommer att ha uppfattat
hankommer att ha uppfattat
vikommer att ha uppfattat
nikommer att ha uppfattat
dekommer att ha uppfattat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle uppfatta
duskulle uppfatta
hanskulle uppfatta
viskulle uppfatta
niskulle uppfatta
deskulle uppfatta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha uppfattat
duskulle ha uppfattat
hanskulle ha uppfattat
viskulle ha uppfattat
niskulle ha uppfattat
deskulle ha uppfattat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå uppfatta
dumå uppfatta
hanmå uppfatta
vimå uppfatta
nimå uppfatta
demå uppfatta
13.Present perfect
jagmå ha uppfattat
dumå ha uppfattat
hanmå ha uppfattat
vimå ha uppfattat
nimå ha uppfattat
demå ha uppfattat
Imperativ
Bekreftende
duuppfatta
viLåt oss uppfatta
niuppfatta
Nektende
duuppfatta inte
niuppfatta inte
Dine siste søk