Svensk-Norsk oversettelse av uppleva

Oversettelse av ordet uppleva fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

uppleva på norsk

uppleva
allmän? erfaring
Synonymer for uppleva
Synonymer for uppleva
Liknende ord

 
 

uppleva som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) upplevaupplevandeupplevt
Indikativ
1. Presens
jagupplever
duupplever
hanupplever
viupplever
niupplever
deupplever
8. Presens perfektum
jaghar upplevt
duhar upplevt
hanhar upplevt
vihar upplevt
nihar upplevt
dehar upplevt
2. Preteritum (Fortid)
jagupplevde
duupplevde
hanupplevde
viupplevde
niupplevde
deupplevde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade upplevt
duhade upplevt
hanhade upplevt
vihade upplevt
nihade upplevt
dehade upplevt
4a. Presens futurum
jagskall uppleva
duskall uppleva
hanskall uppleva
viskall uppleva
niskall uppleva
deskall uppleva
11a. Preteritum futurum
jagskall ha upplevt
duskall ha upplevt
hanskall ha upplevt
viskall ha upplevt
niskall ha upplevt
deskall ha upplevt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att uppleva
dukommer att uppleva
hankommer att uppleva
vikommer att uppleva
nikommer att uppleva
dekommer att uppleva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha upplevt
dukommer att ha upplevt
hankommer att ha upplevt
vikommer att ha upplevt
nikommer att ha upplevt
dekommer att ha upplevt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle uppleva
duskulle uppleva
hanskulle uppleva
viskulle uppleva
niskulle uppleva
deskulle uppleva
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha upplevt
duskulle ha upplevt
hanskulle ha upplevt
viskulle ha upplevt
niskulle ha upplevt
deskulle ha upplevt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå uppleva
dumå uppleva
hanmå uppleva
vimå uppleva
nimå uppleva
demå uppleva
13.Present perfect
jagmå ha upplevt
dumå ha upplevt
hanmå ha upplevt
vimå ha upplevt
nimå ha upplevt
demå ha upplevt
Imperativ
Bekreftende
duupplev
viLåt oss uppleva
niupplev
Nektende
duupplev inte
niupplev inte
Dine siste søk