Svensk-Norsk oversettelse av vänja

Oversettelse av ordet vänja fra svensk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vänja på norsk

vänja
sedvänjaverb venne
Synonymer for vänja
Avledede ord av vänja
Liknende ord

 
 

vänja som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) vänjavänjandevant
Indikativ
1. Presens
jagvänjer
duvänjer
hanvänjer
vivänjer
nivänjer
devänjer
8. Presens perfektum
jaghar vant
duhar vant
hanhar vant
vihar vant
nihar vant
dehar vant
2. Preteritum (Fortid)
jagvande
duvande
hanvande
vivande
nivande
devande
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade vant
duhade vant
hanhade vant
vihade vant
nihade vant
dehade vant
4a. Presens futurum
jagskall vänja
duskall vänja
hanskall vänja
viskall vänja
niskall vänja
deskall vänja
11a. Preteritum futurum
jagskall ha vant
duskall ha vant
hanskall ha vant
viskall ha vant
niskall ha vant
deskall ha vant
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att vänja
dukommer att vänja
hankommer att vänja
vikommer att vänja
nikommer att vänja
dekommer att vänja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha vant
dukommer att ha vant
hankommer att ha vant
vikommer att ha vant
nikommer att ha vant
dekommer att ha vant
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle vänja
duskulle vänja
hanskulle vänja
viskulle vänja
niskulle vänja
deskulle vänja
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha vant
duskulle ha vant
hanskulle ha vant
viskulle ha vant
niskulle ha vant
deskulle ha vant
Konjunktiv
6. Subject
jagmå vänja
dumå vänja
hanmå vänja
vimå vänja
nimå vänja
demå vänja
13.Present perfect
jagmå ha vant
dumå ha vant
hanmå ha vant
vimå ha vant
nimå ha vant
demå ha vant
Imperativ
Bekreftende
duvänj
viLåt oss vänja
nivänj
Nektende
duvänj inte
nivänj inte
Dine siste søk