Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord besiktiga. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

besiktiga som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) besiktigabesiktigandebesiktigat
Indikativ
1. Presens
jagbesiktigar
dubesiktigar
hanbesiktigar
vibesiktigar
nibesiktigar
debesiktigar
8. Presens perfektum
jaghar besiktigat
duhar besiktigat
hanhar besiktigat
vihar besiktigat
nihar besiktigat
dehar besiktigat
2. Preteritum (Fortid)
jagbesiktigade
dubesiktigade
hanbesiktigade
vibesiktigade
nibesiktigade
debesiktigade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade besiktigat
duhade besiktigat
hanhade besiktigat
vihade besiktigat
nihade besiktigat
dehade besiktigat
4a. Presens futurum
jagskall besiktiga
duskall besiktiga
hanskall besiktiga
viskall besiktiga
niskall besiktiga
deskall besiktiga
11a. Preteritum futurum
jagskall ha besiktigat
duskall ha besiktigat
hanskall ha besiktigat
viskall ha besiktigat
niskall ha besiktigat
deskall ha besiktigat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att besiktiga
dukommer att besiktiga
hankommer att besiktiga
vikommer att besiktiga
nikommer att besiktiga
dekommer att besiktiga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha besiktigat
dukommer att ha besiktigat
hankommer att ha besiktigat
vikommer att ha besiktigat
nikommer att ha besiktigat
dekommer att ha besiktigat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle besiktiga
duskulle besiktiga
hanskulle besiktiga
viskulle besiktiga
niskulle besiktiga
deskulle besiktiga
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha besiktigat
duskulle ha besiktigat
hanskulle ha besiktigat
viskulle ha besiktigat
niskulle ha besiktigat
deskulle ha besiktigat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå besiktiga
dumå besiktiga
hanmå besiktiga
vimå besiktiga
nimå besiktiga
demå besiktiga
13.Present perfect
jagmå ha besiktigat
dumå ha besiktigat
hanmå ha besiktigat
vimå ha besiktigat
nimå ha besiktigat
demå ha besiktigat
Imperativ
Bekreftende
dubesiktiga
viLåt oss besiktiga
nibesiktiga
Nektende
dubesiktiga inte
nibesiktiga inte