Svensk-Portugisisk oversettelse av dölja

Oversettelse av ordet dölja fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dölja på portugisisk

dölja
utsiktverb cobrir, encobrir, ocultar
  angelägenhetverb abafar, manter em segredo, guardar sigilo
  föremålverb esconder, ocultar
  känslorverb mascarar, esconder
Synonymer for dölja
Synonymer for dölja
Avledede ord av dölja
Liknende ord

 
 

dölja som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) döljadöljandedolt
Indikativ
1. Presens
jagdöljer
dudöljer
handöljer
vidöljer
nidöljer
dedöljer
8. Presens perfektum
jaghar dolt
duhar dolt
hanhar dolt
vihar dolt
nihar dolt
dehar dolt
2. Preteritum (Fortid)
jagdolde
dudolde
handolde
vidolde
nidolde
dedolde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade dolt
duhade dolt
hanhade dolt
vihade dolt
nihade dolt
dehade dolt
4a. Presens futurum
jagskall dölja
duskall dölja
hanskall dölja
viskall dölja
niskall dölja
deskall dölja
11a. Preteritum futurum
jagskall ha dolt
duskall ha dolt
hanskall ha dolt
viskall ha dolt
niskall ha dolt
deskall ha dolt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att dölja
dukommer att dölja
hankommer att dölja
vikommer att dölja
nikommer att dölja
dekommer att dölja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha dolt
dukommer att ha dolt
hankommer att ha dolt
vikommer att ha dolt
nikommer att ha dolt
dekommer att ha dolt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle dölja
duskulle dölja
hanskulle dölja
viskulle dölja
niskulle dölja
deskulle dölja
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha dolt
duskulle ha dolt
hanskulle ha dolt
viskulle ha dolt
niskulle ha dolt
deskulle ha dolt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå dölja
dumå dölja
hanmå dölja
vimå dölja
nimå dölja
demå dölja
13.Present perfect
jagmå ha dolt
dumå ha dolt
hanmå ha dolt
vimå ha dolt
nimå ha dolt
demå ha dolt
Imperativ
Bekreftende
dudölj
viLåt oss dölja
nidölj
Nektende
dudölj inte
nidölj inte
Dine siste søk