Svensk-Portugisisk oversettelse av förneka

Oversettelse av ordet förneka fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

förneka på portugisisk

förneka
allmänverb contradizer, desmentir
  förnekandeverb negar
  anklagelseverb repudiar, refutar, negar, rechaçar
  religionverb abjurar, renunciar
Synonymer for förneka
Synonymer for förneka
Avledede ord av förneka
Liknende ord

 
 

förneka som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) förnekaförnekandeförnekat
Indikativ
1. Presens
jagförnekar
duförnekar
hanförnekar
viförnekar
niförnekar
deförnekar
8. Presens perfektum
jaghar förnekat
duhar förnekat
hanhar förnekat
vihar förnekat
nihar förnekat
dehar förnekat
2. Preteritum (Fortid)
jagförnekade
duförnekade
hanförnekade
viförnekade
niförnekade
deförnekade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade förnekat
duhade förnekat
hanhade förnekat
vihade förnekat
nihade förnekat
dehade förnekat
4a. Presens futurum
jagskall förneka
duskall förneka
hanskall förneka
viskall förneka
niskall förneka
deskall förneka
11a. Preteritum futurum
jagskall ha förnekat
duskall ha förnekat
hanskall ha förnekat
viskall ha förnekat
niskall ha förnekat
deskall ha förnekat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förneka
dukommer att förneka
hankommer att förneka
vikommer att förneka
nikommer att förneka
dekommer att förneka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förnekat
dukommer att ha förnekat
hankommer att ha förnekat
vikommer att ha förnekat
nikommer att ha förnekat
dekommer att ha förnekat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle förneka
duskulle förneka
hanskulle förneka
viskulle förneka
niskulle förneka
deskulle förneka
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha förnekat
duskulle ha förnekat
hanskulle ha förnekat
viskulle ha förnekat
niskulle ha förnekat
deskulle ha förnekat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå förneka
dumå förneka
hanmå förneka
vimå förneka
nimå förneka
demå förneka
13.Present perfect
jagmå ha förnekat
dumå ha förnekat
hanmå ha förnekat
vimå ha förnekat
nimå ha förnekat
demå ha förnekat
Imperativ
Bekreftende
duförneka
viLåt oss förneka
niförneka
Nektende
duförneka inte
niförneka inte
Dine siste søk