Svensk-Portugisisk oversettelse av göra

Oversettelse av ordet göra fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

göra på portugisisk

göra
allmänverb fazer
  vinstverb atingir, alcançar
  aktionverb fazer
  handlaverb agir, fazer
Synonymer for göra
Synonymer for göra
Avledede ord av göra
avgöra, avgörande, avgörande faktor, avgörande hopptävling, börja göra, botgörar-, epokgörande, förgöra, fullgöra, göra affärer med, göra äggröra, göra alkotest, göra ändringar i, göra anspråk, göra arbetsoförmögen, göra arg, göra arvlös, göra åtskillnad, göra åtskillnad mellan, göra att det kryper i någon, göra attraktiv, göra av med, göra bankrutt, göra bekant med, göra bestört, göra besviken, göra bitter, göra debut, göra det värt mödan för någon, göra en beräkning, göra en formell invändning, göra en kopia av, göra en krök, göra en nyinspelning av, göra en oerhörd skillnad, göra en opinionsundersökning, göra en paus, göra en röra av, göra en stor skillnad, göra en svarsvisit
göra en tabbe, göra en undersökning bland, göra engelsk, göra envist motstånd, göra ett fel, göra ett försök, göra ett hack i, göra ett inpass, göra ett stort fel, göra ett utfall, göra ett utmärkt jobb, göra fast, göra fel, göra fiasko, göra fin, göra flytande, göra förberedelser för, göra förbön, göra förlägen, göra förståelig, göra förtrogen med, göra främmande, göra framsteg, göra fri, göra fruktbar, göra fuktig, göra galen, göra gällande, göra generad, göra glänsande, göra glänsande affärer, göra glansig, göra grupparbete, göra halt, göra häpen, göra helig, göra helt om, göra, göra honnör, göra i all hast, göra illa, göra illamående, göra inbrott, göra indrag på, göra infusion på, göra inköp, göra inskärning, göra inskärning i, göra intrång i, göra intrång på, göra intryck på, göra invändningar, göra invecklad, göra konfys, göra kortare, göra kraftlös, göra krumsprång, göra kvitt, göra layouten till, göra mållös, göra matt, göra mindre, göra missnöjd, göra mjuk, göra modlös, göra motstånd, göra någon dödsförskräckt, göra någon galen, göra någon heder, göra någon illamående, göra någon rädd, göra någon tokig, göra någon vettskrämd, göra någons bekantskap, göra något för pengarnas skull, göra något i gengäld, göra närmanden till, göra ner, göra nervös, göra obstruktion, göra okänslig, göra om, göra omtöcknad, göra ont, göra orörlig, göra overksam, göra paff, göra patt, göra pengar på, göra populär, göra puré av, göra radioaktiv, göra rådlös, göra rak, göra rasande, göra rättsgiltig, göra rättsgiltig genom en notarius publicus, göra reklam, göra reklam för, göra ren, göra rikare, göra rustad, göra så att det vänder sig i magen, göra saken klar, göra sentimental, göra sig bekant med, göra sig besvär, göra sig en föreställning om, göra sig extra besvär, göra sig i ordning, göra sig i ordning för, göra sig klar, göra sig klar för, göra sig kvitt, göra sig omtyckt, göra sig skyldig till bedrägeri, göra sig skyldig till ett fel, göra sig till, göra sitt första uppträdande, göra sjuk, göra skillnad, göra slag, göra slät, göra slut på, göra slutledningar, göra smalare, göra spänd, göra stel, göra stora framsteg, göra succé, göra sur, göra svagare, göra svarslös, göra syrlig, göra tecken, göra till ett aktiebolag, göra till krympling, göra till lags, göra till sin fiende, göra till syndabock, göra tillgänglig, göra tjockare, göra torr, göra undantag för, göra upp, göra uppehåll, göra uppmärksam på, göra uppror, göra upprymd, göra ursinnig, göra urvattnad, göra utfattig, göra utkast till, göra väderbeständig, göra varm, göra västerländsk, göra vimmelkantig, göra vissa försiktiga trevare hos, göra vissa trevare hos, göra vit, görare, gottgöra, ha att göra med, helbrägdagörare, inte göra, klargöra, klargörande, komma till ett avgörande, kungöra, lösgöra, målgörare, möjliggöra, nå ett avgörande, nedgörande, nödvändiggöra, odödliggöra, offentliggöra, offentliggörande, omintetgöra, omintetgörande, övertala att inte göra, rådgöra med, redogöra för, redogöra för sin, rengöra, saliggörande, slavgöra, tillintetgöra, tjänstgöra, tjänstgöra som, tjänstgörande, träffa ett avgörande, utgöra, utgöra förspelet till, vad som är gjort kan inte göras ogjort, välgörande, välgörare, välgörarinna, vara villig att göra något för, vara villig att göra vad som helst för, bildliggöra, åskådliggöra, göra småbitar av, frigöra, saliggöra, göra narr av, göra affär, göra anspråk på, göra bot för, göra entré, göra intrång, göra klar, göra mål, göra rent, göra vred, göra åter, låta slumpen avgöra, långöra, oskadliggöra, redogöra, rådgöra, skadegörare, synliggöra, tydliggöra, åskådliggörande
Eksempler med oversettelse
Det är enkelt att göra och det är billigt.
Liknende ord

 
 

göra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) göragörandegjort
Indikativ
1. Presens
jaggör
dugör
hangör
vigör
nigör
degör
8. Presens perfektum
jaghar gjort
duhar gjort
hanhar gjort
vihar gjort
nihar gjort
dehar gjort
2. Preteritum (Fortid)
jaggjorde
dugjorde
hangjorde
vigjorde
nigjorde
degjorde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade gjort
duhade gjort
hanhade gjort
vihade gjort
nihade gjort
dehade gjort
4a. Presens futurum
jagskall göra
duskall göra
hanskall göra
viskall göra
niskall göra
deskall göra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha gjort
duskall ha gjort
hanskall ha gjort
viskall ha gjort
niskall ha gjort
deskall ha gjort
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att göra
dukommer att göra
hankommer att göra
vikommer att göra
nikommer att göra
dekommer att göra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha gjort
dukommer att ha gjort
hankommer att ha gjort
vikommer att ha gjort
nikommer att ha gjort
dekommer att ha gjort
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle göra
duskulle göra
hanskulle göra
viskulle göra
niskulle göra
deskulle göra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha gjort
duskulle ha gjort
hanskulle ha gjort
viskulle ha gjort
niskulle ha gjort
deskulle ha gjort
Konjunktiv
6. Subject
jagmå göra
dumå göra
hanmå göra
vimå göra
nimå göra
demå göra
13.Present perfect
jagmå ha gjort
dumå ha gjort
hanmå ha gjort
vimå ha gjort
nimå ha gjort
demå ha gjort
Imperativ
Bekreftende
dugöra
viLåt oss göra
nigöra
Nektende
dugöra inte
nigöra inte
Dine siste søk