Svensk-Portugisisk oversettelse av lägga

Oversettelse av ordet lägga fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lägga på portugisisk

lägga
slarvigverb enfiar, meter
  golvverb colocar, assentar
  äggverb colocar, botar
  positionverb deitar
  hårverb pentear
  föremålverb colocar, pousar, por, botar
Synonymer for lägga
Synonymer for lägga
Avledede ord av lägga
ådagalägga, äggläggande, ålägga, åläggande, anlägga, avlägga akademisk examen, avlägga examen, avläggare, belägga, belägga med kvarstad, belägga med straff, bilägga, bokförläggare, förlägga, förläggare, framlägga, gravlägga, grundläggande, inlägga veto mot, klarlägga, klarläggande, lägga ägg, lägga armarna i kors, lägga åt sidan, lägga av, lägga av att använda narkotika, lägga beslag på, lägga bort, lägga fram, lägga i aska, lägga i blöt, lägga i en kista, lägga i lager, lägga i saltlake, lägga in, lägga in ett förråd, lägga in i lag, lägga in på sjukhus, lägga kakel, lägga märke till
Eksempler med oversettelse
Jag är jättetrött men vill inte gå och lägga mig.
Liknende ord

 
 

lägga som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) läggaläggandelagt
Indikativ
1. Presens
jaglägger
dulägger
hanlägger
vilägger
nilägger
delägger
8. Presens perfektum
jaghar lagt
duhar lagt
hanhar lagt
vihar lagt
nihar lagt
dehar lagt
2. Preteritum (Fortid)
jagla
dula
hanla
vila
nila
dela
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade lagt
duhade lagt
hanhade lagt
vihade lagt
nihade lagt
dehade lagt
4a. Presens futurum
jagskall lägga
duskall lägga
hanskall lägga
viskall lägga
niskall lägga
deskall lägga
11a. Preteritum futurum
jagskall ha lagt
duskall ha lagt
hanskall ha lagt
viskall ha lagt
niskall ha lagt
deskall ha lagt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lägga
dukommer att lägga
hankommer att lägga
vikommer att lägga
nikommer att lägga
dekommer att lägga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha lagt
dukommer att ha lagt
hankommer att ha lagt
vikommer att ha lagt
nikommer att ha lagt
dekommer att ha lagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lägga
duskulle lägga
hanskulle lägga
viskulle lägga
niskulle lägga
deskulle lägga
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha lagt
duskulle ha lagt
hanskulle ha lagt
viskulle ha lagt
niskulle ha lagt
deskulle ha lagt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lägga
dumå lägga
hanmå lägga
vimå lägga
nimå lägga
demå lägga
13.Present perfect
jagmå ha lagt
dumå ha lagt
hanmå ha lagt
vimå ha lagt
nimå ha lagt
demå ha lagt
Imperativ
Bekreftende
dulägg
viLåt oss lägga
nilägg
Nektende
dulägg inte
nilägg inte
Dine siste søk