Svensk-Portugisisk oversettelse av lura

Oversettelse av ordet lura fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lura på portugisisk

lura
allmänverb esconder-se, ocultar-se
  bedrägeriverb tapear, enganar, passar para trás, iludir, ludibriar, trapacear, embustear, lograr, burlar, fazer de bobo
  frestelseverb tentar, seduzir
  skämtverb enganar, lograr, enrolar[slang, Lat. Amer.]
  brottverb fraudar, trapacear
  personverb atraiçoar, trair, trapacear, enganar
Synonymer for lura
Synonymer for lura
Avledede ord av lura
Liknende ord

 
 

lura som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) luralurandelurat
Indikativ
1. Presens
jaglurar
dulurar
hanlurar
vilurar
nilurar
delurar
8. Presens perfektum
jaghar lurat
duhar lurat
hanhar lurat
vihar lurat
nihar lurat
dehar lurat
2. Preteritum (Fortid)
jaglurade
dulurade
hanlurade
vilurade
nilurade
delurade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade lurat
duhade lurat
hanhade lurat
vihade lurat
nihade lurat
dehade lurat
4a. Presens futurum
jagskall lura
duskall lura
hanskall lura
viskall lura
niskall lura
deskall lura
11a. Preteritum futurum
jagskall ha lurat
duskall ha lurat
hanskall ha lurat
viskall ha lurat
niskall ha lurat
deskall ha lurat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att lura
dukommer att lura
hankommer att lura
vikommer att lura
nikommer att lura
dekommer att lura
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha lurat
dukommer att ha lurat
hankommer att ha lurat
vikommer att ha lurat
nikommer att ha lurat
dekommer att ha lurat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle lura
duskulle lura
hanskulle lura
viskulle lura
niskulle lura
deskulle lura
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha lurat
duskulle ha lurat
hanskulle ha lurat
viskulle ha lurat
niskulle ha lurat
deskulle ha lurat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå lura
dumå lura
hanmå lura
vimå lura
nimå lura
demå lura
13.Present perfect
jagmå ha lurat
dumå ha lurat
hanmå ha lurat
vimå ha lurat
nimå ha lurat
demå ha lurat
Imperativ
Bekreftende
dulura
viLåt oss lura
nilura
Nektende
dulura inte
nilura inte
Dine siste søk