Svensk-Portugisisk oversettelse av recitera

Oversettelse av ordet recitera fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

recitera på portugisisk

recitera
diktverb recitar, declamar
Synonymer for recitera
deklameraverb framsäga, uppläsa, skandera
Liknende ord

 
 

recitera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) reciterareciterandereciterat
Indikativ
1. Presens
jagreciterar
dureciterar
hanreciterar
vireciterar
nireciterar
dereciterar
8. Presens perfektum
jaghar reciterat
duhar reciterat
hanhar reciterat
vihar reciterat
nihar reciterat
dehar reciterat
2. Preteritum (Fortid)
jagreciterade
dureciterade
hanreciterade
vireciterade
nireciterade
dereciterade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade reciterat
duhade reciterat
hanhade reciterat
vihade reciterat
nihade reciterat
dehade reciterat
4a. Presens futurum
jagskall recitera
duskall recitera
hanskall recitera
viskall recitera
niskall recitera
deskall recitera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha reciterat
duskall ha reciterat
hanskall ha reciterat
viskall ha reciterat
niskall ha reciterat
deskall ha reciterat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att recitera
dukommer att recitera
hankommer att recitera
vikommer att recitera
nikommer att recitera
dekommer att recitera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha reciterat
dukommer att ha reciterat
hankommer att ha reciterat
vikommer att ha reciterat
nikommer att ha reciterat
dekommer att ha reciterat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle recitera
duskulle recitera
hanskulle recitera
viskulle recitera
niskulle recitera
deskulle recitera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha reciterat
duskulle ha reciterat
hanskulle ha reciterat
viskulle ha reciterat
niskulle ha reciterat
deskulle ha reciterat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå recitera
dumå recitera
hanmå recitera
vimå recitera
nimå recitera
demå recitera
13.Present perfect
jagmå ha reciterat
dumå ha reciterat
hanmå ha reciterat
vimå ha reciterat
nimå ha reciterat
demå ha reciterat
Imperativ
Bekreftende
durecitera
viLåt oss recitera
nirecitera
Nektende
durecitera inte
nirecitera inte
Dine siste søk