Svensk-Portugisisk oversettelse av sätt

Oversettelse av ordet sätt fra svensk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sätt på portugisisk

sätt
bruksubst. modo [m], maneira [f], jeito [m]
  uppförandesubst. modos [mp], comportamento [m], conduta [f], maneiras [fp]
  vissubst. maneira [f], modo [m], jeito [m], estilo [m]
Synonymer for sätt
Synonymer for sätt
Avledede ord av sätt
affekterat sätt, åsidosätta, återinsätta, återinsättande, avsätta, avsätta från ämbetet, avsättning, besättning, betraktelsesätt, betygsätta, bosätta sig, bosätta sig i, bosätta sig igen, bröstmjölksersättning, ersätta, ersättande, ersättare, ersättning, ersättningsvärde, få ersättning för förluster från, färgsättning, fastsätta, felaktigt besätta rollerna i, felöversättning, feminint sätt, flygplansbesättning, föresätta sig att, förfaringssätt, försätta i ofördelaktigt läge, försätta i raseri, försätta sig i skulder, försättsblad, fortsätta, fortsätta att arbeta, fortsätta att prata om, fortsätta med, fortsättande, fortsättning, förutsätta, förutsättning
förutsättningslös, friställningsersättning, ha ett sätt med, handlingssätt, hopsätta, huvudsaklig sysselsättning, ifrågasätta, indirekt tillvägagångssätt, insätta, insätta i ämbete, insättning, insättning inom parentes, iscensätta, iscensättning, kreatursbesättning, landsätta, målsättning, marksättning, meromsättningsskatt, motsätta sig, motsättning, nedsätta, nedsättande, nödvändig förutsättning, oersättlig, omsätta, omsättning, översätta, översätta fel, översättare, översättning, på ett annat sätt, på ett sätt, på något sätt, på rätt sätt, på sådant sätt, på samma sätt, sätt och vis, på vilket sätt som helst, pantsätta, plantera med sättpinne, prisnedsättningsauktion, prissätta, rollersättare, sammansätta, sammansättning, sätt att gå, sätt att tala, sätta, sätta av, sätta bojor på, sätta eld på, sätta en krona på, sätta fart på, sätta fast, sätta fast på, sätta fingret på, sätta full fräs, sätta högt, sätta i fängelse, sätta i gång, sätta i halsen, sätta i knipa, sätta i land, sätta i lära, sätta i sig, sätta i strykklass, sätta i verket, sätta igång, sätta ihop, sätta in, sätta in alla sina krafter, sätta inom parentes, sätta iväg, sätta krokben för, sätta lapp på, sätta märke på, sätta myror i huvudet på, sätta ned, sätta på, sätta på fri fot, sätta på hårda prov, sätta på hårt prov, sätta på prov, sätta på rätt plats, sätta på sig, sätta på skyddsomslag, sätta på tronen, sätta samman en jury, sätta sig, sätta sig bekvämt till rätta, sätta sig i, sätta sig över, sätta sig på huk, sätta sig tillbaka, sätta sig upp mot, sätta spår hos, sätta tillbaka, sätta tillit till, sätta undan, sätta upp, sätta upp mot, sätta ut, sätta värde på, sättare, sättning, sättpinne, sjösätta, sjukersättning, skadeersättning, smaksättning, som kan ersättas, synsätt, syrsätta, sysselsätta, sysselsättning, tala nedsättande om, talesätt, tapetuppsättare, tillsätta, trendsättare, tvetydigt uttryckssätt, under förutsättning att, under förutsättning av, undsätta, uppsättning, utsätta för, utsätta för fara, vara ersättare för, värdesätta, tillsättning, förhållningssätt, igångsättning, doftsätta, ersättningsord, utsätta, skrivsätt, även fortsättningsvis, fortsättningsvis, frisätta, sätta fri, nedsättning, försätta, grundförutsättning, hopsättning, åsidosättande, igångsättande, tonsättare, smaksätta, levnadssätt, ämnesomsättning, möjlig att ersätta, poängsätta, sätta före, på annat sätt, undsättning, sätt att leva, sätta dit, sätta fram, sätta på spel, sätta stopp för, tillvägagångssätt, utsättande, uttryckssätt, ändra någons sätt
Liknende ord

 
 

Dine siste søk